Visās RCB nodaļās un filiālbibliotēkās ir izveidoti ”Ābolu plaukti”. Tajos ir pieejami izdevumi, kas varētu uzlabot cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti un varētu atvieglot informācijas meklēšanu par specifiskām problēmām arī viņu tuviniekiem, draugiem, sociālajiem darbiniekiem, t.i. visiem, kas vēlas palīdzēt.

”Ābolu plauktos” ir izvietoti izdevumi par aprūpi, terapijas un ārstniecības metodēm cilvēkiem ar kustību traucējumiem, redzes problēmām, garīgās attīstības traucējumiem:

 • Izdevumi par aprūpi, rehabilitāciju :
  – ”Velku Biedrības” izdevumi ( ”Deju un kustību terapija”; piktogrammas, to pielietojums u. c. izdevumi);
  – Gaismas speciālās internātskolas izdevumi ( pašaprūpes iemaņu veidošana bērniem ar uztveres traucējumiem);
  – Izglītības un vadības augstskolas ”Attīstība” izdevumi ( sociālais darbs, sociālā pedagoģija).
 • Grāmatas par cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienu, dzīvesstāsti .
 • Audio grāmatas (lasījumi CD formātā – oriģinālliteratūra, populārāko bērnu autoru darbi, uzziņu izdevumi).
 • Vieglās valodas aģentūras izdevumi – grāmatas vieglajā valodā.
 • Speciālās mapēs ir sakārtotas invalīdu biedrību, sociālo institūciju un valsts iestāžu izdotās brošūras un materiāli par sociālās rehabilitācijas iespējām, dotas norādes par atsevišķu institūciju pakalpojumiem.