Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2014 / [redkol.: Ādolfs Knolls, Krista Talvi, Dzidra Šmita… [u.c.] ; sast. un interv. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Daiga Brinkmane ; iev. Dzidra Šmita. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2015]. – 171, [1] lpp. : fotogr., tab. – ISBN 9789934821875. – ISSN 1691-1377.

Šī ir divpadsmitā Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata.

2014. gads Rīgai aizritējis Eiropas kultūras galvaspilsētas zīmē. RCB devums pilsētai summējās akcijā “Bibliotēkas Rīgai”, kura visu gadu bija RCB un filiālbibliotēku darbības pamattēma un kuras uzdevums bija dažādos rakursos atklāt savas apkaimes unikalitāti.

Līdztekus darba atspoguļojumam Rīgas kopējā kultūras kontekstā gadagrāmatas veidotāji par būtisku ir atzinuši dokumenta „Lionas deklarācija par pieeju informācijai un attīstībai” ievietošanu mūsu profesionālajā izdevumā. Bez tam interesentiem būs iespēja iepazīties ar atziņām, kas gūtas pasaules bibliotekāru profesionālajā saietā – IFLA ģenerālkonferencē Lionā, kā arī gūt priekšstatu par jauno publisko bibliotēku, kas par godu 2014. gada kultūras galvaspilsētas titulam atvērta Ūmeo (Zviedrija). Pasaulē redzētais vērtējams kā apliecinājums tam, ka mēs tiecamies saviem lietotājiem radīt tieši tos pašus “trešās telpas” apstākļus kā citviet Eiropā, t.i., būt par tādu psiholoģisko un fizisko telpu, kur cilvēkam tiek palīdzēts orientēties pārbagātajā informācijas plūsmā, kur viņš tiek laipni un kvalificēti apkalpots, kur ir ērta un droša vide, lai pabūtu kopā ar citiem cilvēkiem, un kur ir arī atbilstoši apstākļi, lai pabūtu vienatnē.

Pēc telpu renovācijas durvis vērusi viena no skaistākajām RCB filiālbibliotēkām – “Avots”. Tagad “Avotā” ir izvietota arī apgāda “Grāmatu Draugs” īpašnieka Helmara Rudzīša izdoto grāmatu kolekcija, ko savukārt papildina jaunais RCB izdevums – RCB Bibliotēkas dienesta speciālistu sastādītais bibliogrāfiskais rādītājs “Helmars Rudzītis un izdevniecības “Grāmatu Draugs” darbība trimdā”.

Lasītāji var iepazīties ar pieredzi, kas gandrīz desmit gadus krāta RCB ārējā apkalpošanas punktā “Saulaino dienu bibliotēka” Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Palīgs profesionāļiem būs arī ieteikumi par to, kā kārtojams krājums bērniem un kā uzlabot bibliotekārās apkalpošanas darbu un saskarsmi ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Sava vieta grāmatā ir arī bibliotekāru atmiņām un populārajai interviju sadaļai, kura saista ar dzīvu un nepastarpinātu RCB darbinieku skatījumu uz bibliotēku, dzīvi un pasauli vispār.

Grāmatu tradicionāli noslēdz RCB svarīgāko notikumu hronika un bibliogrāfija, kā arī kopsavilkums angļu valodā. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta.