Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2016 / [redkol.: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta … [u.c.] ; sast., interv. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Daiga Brinkmane ; kopsav. angļu val. tulk. Valerija Zirdziņa ; vāka foto Daina Ģeibaka]. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2017?]. – 135, [1] lpp. : fotogr., tab. – Kopsav. angļu val. – ISBN 9789934821899. – ISSN 1691-1377.

Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2016 (lasīt PDF)

Nodaļā „Pasaules un Latvijas apritē” publicētas pārdomas par publisko bibliotēku vietu un lomu globālu procesu norisē. Grāmatā iekļauts gan IFLA 82.ģenerālkonferences apskats, gan arī viens no konferences pamatdokumentiem – „Starptautiskā pārstāvības programma”, kam ir īpaša nozīme bibliotēku attīstības stratēģijā. Savukārt semināra „Bibliotēku pakalpojumi bēgļiem” atspoguļojums gadagrāmatā skar vienu no cilvēciski un profesionāli nopietnākajiem jautājumiem mūsdienu sabiedrībā.

2016. gads bija RCB 110.jubilejas gads, un tā norises atainotas sadaļā „Pašu mājās”. Te apskatīti nozīmīgākie gada notikumi – RCB pludmales lasītavas atvēršana un darbs Lucavsalā, RCB Daugavas filiālbibliotēkas atvēršana jaunās, izremontētās telpās, RCB 110. un RCB filiālbibliotēkas „Vidzeme” 90.jubilejas atzīmēšana, kā arī veiksmīgā darbība RCB projektu realizācijā. Projekts „Sarunas un grāmatas līdzņemšanai”, kurā notiek skaļās lasīšanas sesijas, kad brīvprātīgie lasa priekšā sociālās aprūpes centru iemītniekiem, paver jaunu skatupunktu uz ļoti daudzu cilvēku labo gribu iesaistīties psiholoģiski pamestu cilvēku likteņos.

Bibliotekārus saistīs sadaļa „Pētījumi un atklājumi”, kas analizē Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferenču un RCB gadagrāmatu vēsturi, kā arī dalās bibliotēku vēstures arhīvu dokumentu pētīšanas pieredzē.

Tradicionālā un vienmēr saistošā sadaļa „Sarunas un stāsti” apkopo intervijas ar tiem RCB darbiniekiem, kuriem aizvadītais gads bijis nozīmīgs profesionālā ziņā.

Grāmatā publicēta RCB svarīgāko notikumu hronika, kā arī bibliogrāfija, kurā sakārtotas 2016.gada publikācijas par bibliotēku. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts.

“Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatas 2016” atvēršanas pasākuma 2017. gada 21.decembrī fotogalerija.