Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2017 / [redkol.: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta … [u.c.] ; sast., interv. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Daiga Brinkmane ; kopsav. angļu val. tulk. Valerija Zirdziņa. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2018?]. – 167 lpp. : fotogr., tab. – Kopsav. angļu val. – ISBN 9789934871429. – ISSN 1691-1377.

Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2017 (lasīt PDF)

Grāmatu aizsāk raksti par pasaulē redzēto un dzirdēto – tās ir gan atskaņas no IFLA ģenerālkonferencē apspriestajām problēmām un pieredzes to risināšanā, gan atskats par Viļņas Centrālās bibliotēkas apmeklējumu un dalību tulkošanai veltītā seminārā Viļņā.

Sadaļā „Pašu mājās” lasāmi raksti par veiksmīgiem 2017.gada projektiem – „Mans stāsts par Rīgu”, kura laikā tapa audioierakstu kolekcija, kas ietver dažādu paaudžu cilvēku stāstus par pilsētu; atzinīgi novērtētajā projektā „Jaunajām māmiņām” tika organizētas izglītojošas lekcijas, bet, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, tika rīkots konkurss „Literārās pastaigas”, kura mērķis bija sagatavot literāras ekskursijas pilsētas labākai iepazīšanai. Sadaļa apkopo arī rakstus par darbu ar dažādām lasītāju grupām, izstāžu veidošanu, jauno bibliogrāfisko rādītāju „VEF Kultūras pils” un vairākām citām tēmām.

2017.gadā aizsākās RCB darbs Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēku metodiskās pārraudzības laukā. Gadagrāmatā ievietoti šai darba jomai veltīti raksti. Sava vieta grāmatā ir arī pētījumiem un metodiskajiem ieteikumiem.

Vienmēr interesanta ir sadaļa „Sarunas gada garumā”, kurā apkopotas intervijas ar RCB un šogad arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolēģiem.

Sadaļā „Ak vai, lietišķais stils” varam papriecāties par dažādiem jocīgiem stilistiskiem smalkumiem, kas sastopami bibliotēku gada pārskatos.

Kā arvien, grāmatā ievietota gada svarīgāko notikumu hronika un atspoguļota RCB veltīto rakstu un citu materiālu bibliogrāfija. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta.