ImantaImanta ir Rīgas pilsētas daļa Kurzemes rajona rietumdaļā un atrodas kādreizējā Imantciema teritorijā. Imantu aktīvāk sāka apbūvēt 20.gs. 20.gadu beigās, lielāko apbūves rajonu izveidojot starp dzelzceļu un tagadējo Jūrmalas gatvi. Plašs individuālo ēku rajons izveidojās 20.gs. 50.gados.

Imantas lielākā dzīvojamā masīva apbūve tika izbūvēta laikā no 1967. līdz 1975.gadam, tomēr apbūves celtniecība turpinājās arī vēlāk. Liela nozīme apkaimē ir centrālajam Anniņmuižas parkam, ko puslokā ietver bulvāra loks ar Imantas dzīvojamo rajonu, un Anniņmuižas komplekss ir vietējas nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis. Imantā atrodas arī Kārļa Zāles veidotais piemineklis, veltīts Rīgas aizstāvjiem Bermonta uzbrukuma laikā, – Sudrabkalniņš.

Informācijas avotu saraksts:
Rīgas pilsētas novadpētniecība