Rīgas Centrālās bibliotēkas norēķinu rekvizīti

Saņēmējs:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD)
Rīgas Centrālā bibliotēka

Maksātājs:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr. LV90011524360
Luminor Bank, kods NDEALV2X
bankas konts: LV87NDEA0021000016120