Rīgas Centrālās bibliotēkas norēķinu konts

Saņēmējs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rīgas Centrālā bibliotēka

Reģistrācijas Nr.: 90011524360
PVN kods: LV90011524360
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT: RIKOLV2X
LV46RIKO0021000016120