Personāla nodaļa
Brīvības ielā 49/53
tālr.67037127         e-pasts: rcb.personals@riga.lv
Vadītāja Sanita Lapiņa
tālr.67037127         e-pasts: Sanita.Lapina@riga.lv

Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļa
Graudu ielā 59A
tālr.67181980 e-pasts: rcb.it@riga.lv
Vadītāja Dace Vlasova
tālr.67037171           e-pasts: Dace.Vlasova@riga.lv

Bibliotēku dienests
Graudu ielā 59A
tālr.67043617 e-pasts: rcb.bibliotekudienests@riga.lv
Vadītāja Vineta Baško
tālr.67848088           e-pasts: Vineta.Basko@riga.lv

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa
Graudu ielā 59A
Komplektēšanas sektors – tālr.67848090
Klasificēšanas sektors – tālr.67848091
Elektroniskā kataloga sektors – tālr.67848092
e-pasts: rcb.kan@riga.lv
Vadītāja Ineta Kaļķe
tālr.67848089           e-pasts: Ineta.Kalke@riga.lv

Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļa
Graudu ielā 59A
Sabiedrisko attiecību vadītājs:
tālr.67037443          e-pasts: rcb.sabiedriskasattiecibas@riga.lv
Projektu vadītāji:
tālr.67037479          e-pasts: rcb.projekti@riga.lv
Vadītāja Santa Mūrniece
tālr. 67037479         e-pasts: Santa.Murniece@riga.lv

Repozitārijs
Graudu ielā 59A
Apmaiņas krājums – tālr.67848093
Aktīvais un pasīvais krājums – tālr.67848094
e-pasts: rcb.repozitarijs@riga.lv
Atbildīgā – RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Māra Grigorevska
tālr.67848093           e-pasts: Mara.Grigorevska@riga.lv

Saimniecības nodaļa
Brīvības ielā 49/53
Vadītāja Bella Gavare
tālr.67037119           e-pasts: Bella.Gavare@riga.lv

Ekonomiste Klāra Švedra
Brīvības ielā 49/53
tālr.67037132           e-pasts: Klara.Svedra@riga.lv

Juriskonsulta p. i. Inese Auniņa
Brīvības ielā 49/53
e-pasts: Inese.Aunina@riga.lv