Personāla nodaļa
Brīvības ielā 49/53
tālr.67037127         e-pasts: rcb.personals@riga.lv
Vadītāja Sanita Lapiņa
tālr.67037127         e-pasts: Sanita.Lapina@riga.lv

Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļa
Graudu ielā 59A
tālr.67181980           e-pasts: rcb.isan@riga.lv
Vadītāja Dace Vlasova
tālr.67037171           e-pasts: Dace.Vlasova@riga.lv

Bibliotēku dienests
Graudu ielā 59A
tālr.67043617           e-pasts: rcb.bibliotekudienests@riga.lv
Vadītāja Aiga Balode
tālr.67848088           e-pasts: Aiga.Balode@riga.lv

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa
Graudu ielā 59A
Komplektēšanas sektors – tālr.67848090
Klasificēšanas sektors – tālr.67848091
Elektroniskā kataloga sektors – tālr.67848092
e-pasts: rcb.kan@riga.lv
Vadītāja Ineta Kaļķe
tālr.67848089           e-pasts: Ineta.Kalke@riga.lv

Sabiedrisko attiecību jautājumi
Graudu ielā 59A
Atbildīgā – Daina Ģeibaka, RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā
tālr.67037443          e-pasts: Daina.Geibaka@riga.lv

Repozitārijs
Graudu ielā 59A
Apmaiņas krājums – tālr.67848093
Aktīvais un pasīvais krājums – tālr.67848094
e-pasts: rcb.repozitarijs@riga.lv
Atbildīgā – RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Iveta Vaišļa
tālr.67848094           e-pasts: Iveta.Vaisla@riga.lv