Personāla nodaļa
Brīvības ielā 49/53
Vadītāja Sanita Lapiņa
tālr.67037127         e-pasts: Sanita.Lapina@rcb.lv

Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļa
Graudu ielā 59A
tālr.67181980 e-pasts: it@rcb.lv
Vadītājs Gatis Šantars
tālr.67181980           e-pasts: Gatis.Santars@rcb.lv

Bibliotēku dienests
Graudu ielā 59A
tālr.67623759 e-pasts: rcbdien@rcb.lv
Vadītāja Gida Zepkāne
tālr.67848088           e-pasts: Gida.Zepkane@rcb.lv

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa
Graudu ielā 59A
Komplektēšanas sektors – tālr.67848090
Klasificēšanas sektors – tālr.67848091
Elektroniskā kataloga sektors – tālr.67848092
e-pasts: kan@rcb.lv
Vadītāja Ineta Kaļķe
tālr.67848089           e-pasts: Ineta.Kalke@rcb.lv

Sabiedrisko attiecību vadītāja Daina Ģeibaka
Graudu ielā 59A
tālr.67037443           e-pasts: Daina.Geibaka@rcb.lv

Projektu vadītāja Santa Mūrniece
Graudu ielā 59A
tālr.67037479           e-pasts: Santa.Rukmane@rcb.lv

Repozitārijs
Graudu ielā 59A
Apmaiņas fonds – tālr.67848093
Aktīvais un pasīvais fonds – tālr.67848094
e-pasts: repozitarijs@rcb.lv
Atbildīgā – RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Māra Grigorevska
tālr.67848093           e-pasts: Mara.Grigorevska@rcb.lv

Saimniecības nodaļa
Brīvības ielā 49/53
Vadītāja Bella Gavare
tālr.67037119           e-pasts: Bella.Gavare@rcb.lv

Ekonomiste Klāra Švedra
Brīvības ielā 49/53
tālr.67037132           e-pasts: Klara.Shvedra@rcb.lv

Juriskonsulte Inguna Laicāne
Brīvības ielā 49/53
e-pasts: Inguna.Laicane@rcb.lv