Iepirkumu plāni

  • RCB 2024.gada Iepirkuma plāns – Publiskie iepirkumi (preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi un iepirkuma procedūras)
  • RCB 2024.gada Iepirkuma plāns – Zemsliekšņa iepirkumi (preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību, bet kuru paredzamā līgumcena ir 2000 EUR)
  • RCB 2023.gada Iepirkuma plāns – Publiskie iepirkumi (preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi un iepirkuma procedūras)
  • RCB 2023.gada Iepirkuma plāns – Zemsliekšņa iepirkumi (preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību, bet kuru paredzamā līgumcena ir 2000 EUR)

Iepirkumi

Id Nr. NosaukumsDatumsTermiņšNolikumsDokumentiSaitesLēmums
RCB 2023/2„Aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkai”
12.10.2023.26.10.2023. 11.30EIS
RCB 2023/1„Pakalpojums par augšējo gaismas ķermeņu nomaiņu uz LED gaismas ķermeņiem (ar iespēju ieslēgt visas apgaismojuma ķēdes kopā un katru atsevišķi)
un ar darbiem saistīto iekārtu un materiālu piegāde
Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēkai un
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkai “Pārdaugava” ”
30.08.2023.12.09.2023. 11.30EIS
RCB 2022/1Aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rīgas Centrālās bibliotēkas Torņakalna filiālbibliotēkai12.09.2022.26.09.2022. 12:00EIS
RCB 2022/2Degvielas piegāde Rīgas Centrālajai bibliotēkai17.11.2022. 05.12.2022. 12.00EIS**

** Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma 1.daļā “Ai-95 E markas benzīns un dīzeļdegviela autotransportam” un 2.daļā “Marķētā dīzeļdegviela apkurei” piešķirtas vienīgajam pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu – akciju sabiedrībai “VIRŠI-A”, reģistrācijas Nr.40003242737, par piedāvāto līgumcenu 1.daļai Ai-95E markas benzīnam EUR 3049,20 (trīs tūkstoši četrdesmit deviņi euro un 20 centi) un dīzeļdegvielai EUR 1202,40 (viens tūkstotis divi simti divi euro un 40 centi), kas kopā par visu apjomu ir EUR 4251,60 (četri tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 60 centi) bez PVN; 2.daļai dīzeļdegviela apkurei EUR 16000,00 (sešpadsmit tūkstoši euro) bez PVN.

Iepirkumu līgumi