• Par Rīgas Centrālās bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens interesents.
  • Lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai personas apliecību (eID).
  • Personas, kas jaunākas par 15 gadiem, bibliotēkā reģistrē, ja uzrādīts personu apliecinošs dokuments un iesniegts rakstveida pieteikums reģistrācijai bibliotēkā, ko aizpildījis un parakstījis likumiskais pārstāvis.
  • Reģistrēties var arī attālināti, aizpildot reģistrācijas pieteikuma veidlapu, parakstot to ar elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu jebkurai izvēlētai Rīgas Centrālās bibliotēkas nodaļai vai filiālbibliotēkai.
  • Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājiem jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un informāciju par personas datu apstrādi RCB.
  • Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta lasītāja karte un uz e-pastu nosūtīta elektroniskā lasītāja karte izmantošanai viedierīcē. Pēc izvēles viena no kartēm jāuzrāda katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē. Lasītāja karti aizliegts nodot citai personai.
  • Lasītāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno. Kartes atjaunošanas maksa ir 3,00 eiro.
  • Reģistrējoties Rīgas Centrālajā bibliotēkā vai jebkurā tās filiālbibliotēkā, lietotājs iegūst tiesības izmantot RCB vienoto krājumu, bibliotekāros pakalpojumus un datorpakalpojumus u.c. ikvienā RCB struktūrvienībā / filiālbibliotēkā.
  • Mainot uzvārdu, lietotājam par izmaiņām jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apstiprinošu dokumentu.

Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi (PDF)