Visiem Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku lietotājiem pieejami šādi bezmaksas pamatpakalpojumi:

 • informācija par bibliotēkas krājumiem, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem un sniegtajiem pakalpojumiem;
 • iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo informācijas resursu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas;
 • uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu – tematisko materiālu mapju (preses klipu) un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • 3td e-GRĀMATU bibliotēka;
 • informācijas meklēšanas līdzekļi – elektroniskais katalogs, novadpētniecības datubāze u.c.;
 • informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma;
 • autorizētās sistēmas “Mana bibliotēka” izmantošana;
 • datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas u.c.;
 • WiFi – iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 • autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes;
 • bibliotēkas datortīklā pieejami visi Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi, arī tie, uz kuriem attiecas autortiesības;
 • tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;
 • konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs;
 • bibliotēkas datortīklā portālā www.filmas.lv ir iespēja skatīties latviešu filmas (spēlfilmas, dokumentālo kino, animācijas filmas u.c.);
 • bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;
 • bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām Latvijas bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā;
 • informācija par periodiskajiem izdevumiem, kuri pieejami Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās;
 • “Ābolu plaukti” ar īpašu marķējumu – ābolu;
 • Eiropas Savienības informācijas punkts – ESIP (Brīvības ielā 49/53);
 • Bibliotēkas lietotājiem ar kustību, redzes vai citiem traucējumiem ir tiesības saņemt bibliotēkas pakalpojumus mājās bibliotēkai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. Šis pakalpojums jāpiesaka konkrētajā filiālbibliotēkā, aizpildot pieteikumu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā vai pilnvaru.