Visiem Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku lietotājiem pieejami šādi bezmaksas pakalpojumi:

 • informācija par bibliotēkas krājumiem, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem un sniegtajiem pakalpojumiem;
 • iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo informācijas resursu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas;
 • kalendārā gada periodisko izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • 3td e-GRĀMATU bibliotēka;
 • informācijas meklēšanas līdzekļi – elektroniskais katalogs, novadpētniecības datubāze u.c.;
 • informācijas resursu rezervēšana;
 • e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošana;
 • datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas u.c.;
 • bezvadu internets;
 • autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes;
 • bibliotēkas datortīklā pieejami visi Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi, arī tie, uz kuriem attiecas autortiesības;
 • tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;
 • konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs;
 • bibliotēkas datortīklā portālā www.filmas.lv ir iespēja skatīties latviešu filmas (spēlfilmas, dokumentālo kino, animācijas filmas u.c.);
 • bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;
 • bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām Latvijas bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā;
 • informācija par periodiskajiem izdevumiem, kuri pieejami Rīgas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās;
 • Eiropas Savienības informācijas punkts – ESIP (Brīvības ielā 49/53);
 • Bibliotēkas lietotājiem ar kustību, redzes vai citiem traucējumiem ir tiesības saņemt bibliotēkas pakalpojumus mājās bibliotēkai piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. Šis pakalpojums jāpiesaka, aizpildot pieteikumu bibliotēkas pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā.