Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP)
Rīgas Centrālajā bibliotēkā
Brīvības ielā 49/53
6.stāvā
koordinatore – Gunta Ozola
tālr: 67037126
e-pasts: Gunta.Ozola2@riga.lv

ESIP piedāvājums:

 • grāmatas, brošūras un bukleti par Eiropas Savienību (ES);
 • audiovizuālie materiāli;
 • informācijas avoti par ES;
 • tematiskas izstādes;
 • faktu lapas;
 • uzziņas.

Informācija pieejama angļu, latviešu, krievu u.c. valodās.

Jaunumi

Ārlietu ministrija izsludina Eiropas dienai veltītu video konkursu jauniešiem

Eiropas Savienības prioritātes ir ieguvušas jaunu dimensiju, Krievijai uzsākot karu Ukrainā. Šī gada Eiropas dienas vēstījums “Kopā no sirds kā labos, tā ne tik labos laikos!” aicina apzināties, ka Eiropai ir nepieciešami jauni, gudri risinājumi un ikviena mūsu rīcība var palīdzēt, gan sniedzot atbalstu un ziedojot, gan pārdomājot ikdienas ieradumus. Katra ieguldījums – vai tā būtu apdomīga rīcība sociālajos tīklos un atbildīgi interneta lietošanas paradumi vai gudra energoefektivitātes plānošana –  ir mūsu kopīgs spēks un vērtību apliecinājums.

2022. gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu. Tādēļ Ārlietu ministrija izsludina jauniešu video konkursu ”Mana Eiropa”, kura mērķis ir veicināt jauniešu izpratni un aktīvu iesaisti Eiropas nākotnes veidošanā.

Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas jaunietis vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kuru interesē Eiropas Savienības aktualitātes, sabiedriskie procesi, starptautiskās attiecības un politika. Lai pieteiktos dalībai konkursā, dalībniekam jāsagatavo līdz 30 sekundēm garš video reels formātā, kurā radoši tiek apskatītas šādas tēmas:

 • Eiropas vērtības;
 • Sociālo mediju platformas – veids kā sevi izpaust vai risks privātumam?
 • Energoefektivitāte – kā tērēt mazāk, bet darīt to gudrāk? Sabiedrības paradumu maiņa;
 • Internets kā zināšanu, prasmju un kultūras avots.

Līdz 2022. gada 2. maijam video jāievieto savā sociālo tīklu profilā (Facebook, Instagram, Twitter), atzīmējot Ārlietu ministriju un lietojot tēmturus #EiropasJaunatnesGads, #ĀrlietuKonkurss un #EiropasDiena2022. Konkursa laikā dalībnieku sociālo tīklu kontiem jābūt pieejamiem publiski, tādējādi ļaujot konkursa rīkotājiem apskatīt ievietoto video. Norādi uz ievietoto video sociālajos tīklos lūdzam sūtīt Ārlietu ministrijai uz e-pastu: media@mfa.gov.lv.

Labākie video tiks pārpublicēti Ārlietu ministrijas sociālajos tīklos, un Ārlietu ministrijas žūrijas izraudzītie video autori saņems Ārlietu ministrijas veicināšanas balvas. Labāko video autori tiks aicināti uz īpaši organizētu tikšanos ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču.

Plašāk ar konkursa gaitu un nosacījumiem var iepazīties nolikumā.

ESIP darbība:

Rīgas Centrālās bibliotēkas ESIP ir viens no ESIP, kas 2000. gadā tika izveidoti Latvijas novadu un pilsētu bibliotēkās.

ESIP mērķis ir paplašināt un padziļināt Latvijas iedzīvotāju informētību par ES.

ESIP darbību koordinē un atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Visi ESIP tiek apgādāti ar informatīvajiem materiāliem par procesiem ES un Latvijas dalību ES un tajā notiekošajiem procesiem.

ESIP regulāri organizē dažādus ar ES un Latvijas dalību tajā saistītus pasākumus. Informāciju par šiem pasākumiem meklējiet Latvijas reģionu galveno bibliotēku mājaslapās.

RCB ESIP sadarbojas ar:

ES informācijas sniedzēji:

 • ES portālā var iepazīties ar informāciju par ES institūcijām, politikām, dalībvalstīm, vēsturi un citiem ar ES saistītiem jautājumiem. Informācija par ES ir pieejama speciāli izveidotā ES kanālā EUTube, kas piedāvā iespēju noskatīties un sniegt komentārus par videomateriāliem.
 • Informāciju par Eiropas Savienību var iegūt, zvanot uz speciālajiem informācijas tālruņiem. Piemēram, Eiropas Savienībā ir izveidots kopīgs Europe Direct tālrunis 00800 6 7 8 9 10 11, uz kuru var zvanīt no visām dalībvalstīm un saņemt atbildi jebkurā no ES oficiālajām valodām.
 • Arī Latvijā darbojas  uzziņu telefons – Eiroinfo tālrunis (8 0000 3 0000), uz kuru zvanot, var uzdot jautājumus par ES.
 • Vienlaikus informāciju par ES var iegūt arī klātienē, apmeklējot ESIP, Eiropas Komisijas Europe Direct informācijas centrus, ES māju un nevalstiskās organizācijas.
 • Skolās, veidojot Eiropas klubus, tiek veicināta jauniešu izpratne un zināšanas par ES, tās institūcijām un kompetencē esošajām politikas jomām. Vienlaikus sabiedrības interese par ES jautājumiem tiek veicināta, organizējot konkursus par ES jautājumiem.
 • www.eurotopics.net – ziņu īssizlaidumi
 • www.euractiv.com – jaunumi Eiropā un politikas debates
 • www.euobserver.com – žurnālistu ziņojumi no Briseles dažādās ES atbildības jomās
 • www.emm.newsbrief.eu – ziņas no visas pasaules, fokuss uz ES
 • www.eurointelligence.com – informācija un viedokļi par ekonomiku un eiro zonu

ES aktualitātes: