Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP)
Rīgas Centrālajā bibliotēkā
Brīvības ielā 49/53
6.stāvā
koordinatore – Gunta Ozola
tālr: 67037126
e-pasts: Gunta.Ozola2@riga.lv

ESIP piedāvājums:

 • grāmatas, brošūras un bukleti par Eiropas Savienību (ES);
 • audiovizuālie materiāli;
 • informācijas avoti par ES;
 • tematiskas izstādes;
 • faktu lapas;
 • uzziņas.

Informācija pieejama angļu, latviešu, krievu u.c. valodās.

Jaunumi

Eiropas eksāmens 2024

Rīgas Centrālajā bibliotēkā izstāde “Latvija Eiropas Savienībā un NATO – 20”

ESIP darbība:

Rīgas Centrālās bibliotēkas ESIP ir viens no ESIP, kas 2000. gadā tika izveidoti Latvijas novadu un pilsētu bibliotēkās.

ESIP mērķis ir paplašināt un padziļināt Latvijas iedzīvotāju informētību par ES.

ESIP darbību koordinē un atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Visi ESIP tiek apgādāti ar informatīvajiem materiāliem par procesiem ES un Latvijas dalību ES un tajā notiekošajiem procesiem.

ESIP regulāri organizē dažādus ar ES un Latvijas dalību tajā saistītus pasākumus. Informāciju par šiem pasākumiem meklējiet Latvijas reģionu galveno bibliotēku mājaslapās.

RCB ESIP sadarbojas ar:

ES informācijas sniedzēji:

 • ES portālā var iepazīties ar informāciju par ES institūcijām, politikām, dalībvalstīm, vēsturi un citiem ar ES saistītiem jautājumiem. Informācija par ES ir pieejama speciāli izveidotā ES kanālā EUTube, kas piedāvā iespēju noskatīties un sniegt komentārus par videomateriāliem.
 • Informāciju par Eiropas Savienību var iegūt, zvanot uz speciālajiem informācijas tālruņiem. Piemēram, Eiropas Savienībā ir izveidots kopīgs Europe Direct tālrunis 00800 6 7 8 9 10 11, uz kuru var zvanīt no visām dalībvalstīm un saņemt atbildi jebkurā no ES oficiālajām valodām.
 • Arī Latvijā darbojas  uzziņu telefons – Eiroinfo tālrunis (8 0000 3 0000), uz kuru zvanot, var uzdot jautājumus par ES.
 • Vienlaikus informāciju par ES var iegūt arī klātienē, apmeklējot ES māju un nevalstiskās organizācijas.
 • Skolās, veidojot Eiropas klubus, tiek veicināta jauniešu izpratne un zināšanas par ES, tās institūcijām un kompetencē esošajām politikas jomām. Vienlaikus sabiedrības interese par ES jautājumiem tiek veicināta, organizējot konkursus par ES jautājumiem.
 • www.eurotopics.net – ziņu īssizlaidumi
 • www.euractiv.com – jaunumi Eiropā un politikas debates
 • www.euobserver.com – žurnālistu ziņojumi no Briseles dažādās ES atbildības jomās
 • www.emm.newsbrief.eu – ziņas no visas pasaules, fokuss uz ES
 • www.eurointelligence.com – informācija un viedokļi par ekonomiku un eiro zonu

ES aktualitātes: