Rīgas Centrālās bibliotēkas veidotās datubāzes:

Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Rīgas Centrālās bibliotēkas nodaļu un filiālbibliotēku krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.
Meklēt katalogā (Katalogi – izvēlēties “Elektroniskais katalogs”)

Novadpētniecības datubāzē apkopotas bibliogrāfiskas ziņas par rakstiem no grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem, kuros atrodama informācija par vēsturiskiem namiem un arhitektūras pieminekļiem, kultūras, izglītības u.c. iestādēm, parkiem, tiltiem, salām, ūdenskrātuvēm dažādos Rīgas pilsētas mikrorajonos, kā arī pilsētas attīstību.
Meklēt datubāzē (Katalogi – izvēlēties “Rīgas pilsētas novadpētniecība”)

Ziemeļblāzmas arhitektūras komplekss (1886-1940)

Datubāze apkopo informāciju par rakstiem no grāmatām, žurnāliem un laikrakstiem, kā arī plašu fotomateriālu kolekciju no RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkas novadpētniecības krājuma.

Ēka brīvības gatvē 206

Datubāze apkopo materiālus par ēkas vēsturi, par Atturības biedrības “Auseklis” tautas namu un teātri, bibliotēkas vēsturi, kā arī personām, kas saistītas ar šīs ēkas vēsturisko darbību.

Datubāze sniedz informāciju par daiļliteratūras avotiem, kuros atspoguļotas Rīgas dzīves visdažādākās puses – pilsētas vēsture un tradīcijas, ielas un rajoni, kultūras, mākslas un sporta iestādes un slaveni rīdzinieki. Datubāzi veido analītiskie apraksti no daiļdarbiem latviešu, krievu, angļu un vācu valodā.
Meklēt datubāzē (Katalogi – izvēlēties “Rīga latviešu daiļliteratūrā”)

Datubāzes pamatā ir bibliogrāfiskā rādītāja „Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu” 2. izdevums, izdots 2007. gadā. Datubāzē iekļauti bibliogrāfiskie apraksti literatūrai, kas publicēta no 1868. gada līdz 2005. gadam. Dažādu žanru literatūrā atlasītas un aprakstītas gan grāmatas, gan dzejoļi un stāsti no krājumiem, gan fragmenti no daiļliteratūras darbiem, kuros stāstīts par Rīgu.

Datubāzē pieejama informācija par Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku krājumos esošajiem periodiskajiem izdevumiem – laikrakstiem un žurnāliem, gan kalendārā gada, gan iepriekšējo gadu izdevumiem. Meklēšana iespējama gan pēc bibliotēkas, gan pēc izdevuma nosaukuma.

Rīgas Centrālās bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas šādas autorizētās tiešsaistes datubāzes 
(par iespējām izmantot šīs datubāzes interesēties uz vietas bibliotēkā):

Digitāls zinību resurss – ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Datubāze ir SIA “Tilde” veidots interneta pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, pilnteksta latviešu literatūrai, attēliem, audio un video ierakstiem, valodas uzziņām un citiem informācijas resursiem. Reģistrētiem RCB lietotājiem datubāzi iespējams izmantot arī attālināti – jautājiet bibliotekāram!

News.lv ir portāls, kas saviem lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk nekā 100 dažādiem laikrakstiem, kā arī ziņu aģentūras BNS jaunumus. Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu (pieejami pilnie teksti). Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada.

Kolekcijā apkopotas vairāk nekā 40 000 grāmatas angļu valodā. Tā dod iespēju bibliotēkas lasītājiem iepazīties ar daiļliteratūru un dažādiem nozaru literatūras izdevumiem: bizness un ekonomika, datorzinātne, tehnoloģijas, filozofija, māksla, arhitektūra, kulinārija, hobiji, veselība, māja un dārzs u.c. Kolekcijā apkopota literatūra gan pieaugušo, gan bērnu auditorijai. Reģistrētiem RCB lietotājiem datubāzi iespējams izmantot arī attālināti – jautājiet bibliotekāram!

Ikviens interesents var izmantot valsts nozīmes kopkatalogu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās datubāzes:

Nacionālā enciklopēdija