Maksas pakalpojumu cenrādis (PDF)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta

padotībā esošās Rīgas Centrālās bibliotēkas

maksas pakalpojumu cenrādis

(no 25.09.2023.)

Nr. p.k.Maksas pakalpojumsCena bez PVN (euro)Cena ar PVN (euro)
1.Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi  
1.1.Kopijas no bibliotēkas krājuma  
1.1.1.formāts A4 – 1 lpp.0,10 
1.1.2.formāts A4  – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,19 
1.1.3.attēls lielāks par 1/4 lpp. no formāta A4 – 1 lpp.0,11 
1.1.4.attēls lielāks par 1/4 lpp. no formāta A4 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,22 
1.1.5.formāts A3 – 1 lpp.0,19 
1.1.6.formāts A3 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,37 
1.1.7.Attēls, kas lielāks par 1/4 lpp. no formāta A3 – 1 lpp.0,23 
1.1.8.Attēls, kas lielāks par 1/4 lpp. no formāta A3 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,47 
1.2.Krāsu kopijas no bibliotēkas krājuma  
1.2.1.formāts A4 – 1 lpp.0,94 
1.2.2.formāts A3 – 1 lpp.1,18 
2.Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie pakalpojumi  
2.1.Kopijas no apmeklētāju dokumentiem  
2.1.1.formāts A4 – 1 lpp.0,100,12
2.1.2.formāts A4 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,190,23
2.1.3.formāts A3 – 1 lpp.0,190,23
2.1.4.formāts A3 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm)0,360,44
2.3.Krāsu kopijas no apmeklētāju dokumentiem  
2.3.1.formāts A4 – 1 lpp.0,941,14
2.3.2.formāts A3 – 1 lpp.1,181,43
2.4.Izdruka no datora  
2.4.1.formāts A4 – 1 lpp. melnbalta izdruka0,100,12
2.4.2.formāts A4 – 1 lpp. krāsaina izdruka0,150,18
2.4.3.attēls 1/4 lpp. no formāta A4, krāsaina izdruka0,200,24
2.4.4.attēls 1/2 lpp. no formāta A4,  krāsaina izdruka0,300,36
2.4.5.attēls formātā A4 – 1 lpp., krāsaina izdruka0,590,71
2.5.Skenēšana – 1 lpp.0,100,12
3.Citi maksājumi  
3.1.Par izsniegto grāmatu un/vai citu informācijas nesēju lietošanu ilgāk par noteikto laiku Lietotājs maksā par katru vienību par katru nokavēto dienu (saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem)0,02 
3.2.Maksa par atkārtotu lasītāja kartes izsniegšanu3,00 

* Sagatavots pamatojoties uz Rīgas domes 30.08.2023. lēmumu Nr. RD-23-2832-lē (prot. Nr.99,4§) “Par grozījumiem Rīgas domes 18.01.2023. lēmumā Nr. RD-23-2176-lē “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem””

Maksas pakalpojumi RCB un tās filiālbibliotēkās tiek piedāvāti atbilstoši katras bibliotēkas tehniskajām iespējām.

Par konkrētajā bibliotēkā pieejamajiem maksas pakalpojumiem lūgums jautāt bibliotēkas darbiniekiem.