Maksas pakalpojumu cenrādis (PDF)

Rīgas domes Izglītības, Kultūras un sporta departamenta

padotībā esošās

Rīgas Centrālās bibliotēkas

maksas pakalpojumu cenrādis*

Nr. Maksas pakalpojums Cena bez PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi
1.1. Kopēšanas pakalpojumi
1.1.1. Kopijas no bibliotēkas krājuma
1.1.1.1. formāts A4 – 1 lpp. 0,09
1.1.1.2. formāts A4 – 1 lp. (uz vienas lapas abām pusēm) 0,17
1.1.1.3. attēls lielāks par 1/4 lpp. no formāta A4 – 1 lpp. 0,10
1.1.1.4. attēls lielāks par 1/4 lpp. no formāta A4 – 1 lp. 0,20
1.1.1.5. formāts A3 – 1 lpp. 0,17
1.1.1.6. formāts A3 – 1 lp. 0,34
1.1.1.7. attēls lielāks par 1/4 lpp. no formāta A3 – 1 lpp. 0,21
attēls lielāks par 1/4 lpp. no formāta A3 – 1 lp. 0,43
1.1.2.
Kopijas no bibliotēkas krājuma retām un senām grāmatām
1.1.2.1. formāts A4 – 1 lpp. 0,11
1.1.2.2. formāts A3 – 1 lpp. 0,24
1.1.3.
Krāsu kopijas no bibliotēkas krājuma
1.1.3.1. formāts A4 – 1 lpp. 0,85
1.1.3.2. formāts A3 – 1 lpp. 1,07
2. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie pakalpojumi
2.1. Kopijas no apmeklētāju dokumentiem
2.1.1. formāts A4 – 1 lpp. 0,09 0,11
2.1.2. formāts A4 – 1 lp. 0,17 0,21
2.1.3. formāts A3 – 1 lpp. 0,17 0,21
2.1.4. formāts A3 – 1 lp. 0,33 0,40
2.2. Kopijas no apmeklētāju retām un senām grāmatām
2.2.1. formāts A4 – 1 lpp. 0,11 0,13
2.2.2. formāts A3 – 1 lpp. 0,24 0,29
2.3. Krāsu kopijas no apmeklētāju dokumentiem
2.3.1. formāts A4 – 1 lpp. 0,85 1,03
2.3.2. formāts A3 – 1 lpp. 1,07 1,29
2.4. Izdruka no datora
2.4.1. melnbalta izdruka
2.4.1.1. formāts A4 – 1 lpp. 0,09 0,11
2.4.2. krāsaina izdruka
2.4.2.1. formāts A4 – 1 lpp. 0,14 0,17
2.4.2.2. attēls 1/4 lpp. no formāta A4 0,18 0,22
2.4.2.3. attēls 1/2 lpp. no formāta A4  0,27  0,33
2.4.2.4. attēls formātā A4 – 1 lpp. 0,54 0,65
2.5. Skenēšana
2.5.1. viena lapa attēla formātā 0,09 0,11
2.5.2. viena lapa, pārvēršot to teksta formātā (izmantojot programmu „FineReader” un ierakstot informācijas nesējā) 0,24 0,29
3. Citi maksājumi
3.1. Par izsniegto grāmatu un/vai citu informācijas nesēju lietošanu ilgāk par noteikto laiku Lietotājs maksā par katru vienību par katru nokavēto dienu (saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem) 0,01
3.2. Maksa par atkārtotu lasītāja kartes izsniegšanu  2,85

* Sagatavots, pamatojoties uz:
Rīgas domes lēmumu Nr.5341 (02.10.2012. redakcijā LVL)
Rīgas domes lēmumu Nr.180 (24.09.2013. redakcijā Euro, spēkā no 01.01.2014.)
Rīgas domes lēmumu Nr.4118 (30.08.2016.)
Rīgas domes lēmumu Nr.2442 (10.07.2019.)

Maksas pakalpojumi RCB un tās filiālbibliotēkās tiek piedāvāti atbilstoši katras bibliotēkas tehniskajām iespējām.

Par konkrētajā bibliotēkā pieejamajiem maksas pakalpojumiem lūgums jautāt bibliotēkas darbiniekiem.