Kontaktinformācija:
Brīvības ielā 49/53
Rīga, LV – 1010
tālr.: 67037121
e-pasts: rcb@riga.lv
rcb.lv

Sazināties, izmantojot Latvija.lv:
E-adrese E-adrese

Darba laiks:
pirmdienās: 8.30–18.00
otrdienās – ceturtdienās: 8.30–17.00
piektdienās: 8.30–16.00

Administrācijas pieņemšanas laiks
(iepriekš piesakoties):
pirmdienās: 16.00–18.00

Direktore Dzidra Šmita
tālr. 67037121          e-pasts: Dzidra.Smita@riga.lv

Direktora vietniece Vineta Baško
tālr. 67037123          e-pasts: Vineta.Basko@riga.lv

Direktora vietniece Linda Štamere
e-pasts: Linda.Stamere@riga.lv
Graudu iela 59A          tālr. 67037059
Brīvības iela 49/53          tālr. 67026677

Biroja vadītāja Sigita Sīle
tālr. 67037121          e-pasts: Sigita.Sile@riga.lv