Kontaktinformācija:
Brīvības ielā 49/53
Rīga, LV – 1010
tālr.: 67037121
fakss: 67037131
e-pasts: rcb@rcb.lv
www.rcb.lv

Direktore Dzidra Šmita
tālr. 67037121          e-pasts: Dzidra.Smita@rcb.lv

Direktora vietniece Doloresa Veilande
tālr. 67037123          e-pasts: Doloresa.Veilande@rcb.lv

Direktora vietniece Andra Vīta
tālr. 67037129          e-pasts: Andra.Vita@rcb.lv

Direktora vietniece Linda Štamere
e-pasts: Linda.Stamere@rcb.lv
Graudu iela 59A          tālr. 67037059
Brīvības iela 49/53          tālr. 67026677

Sekretariāta vadītāja Sigita Sīle
tālr. 67037121          e-pasts: rcb@rcb.lv          fakss 67037131

Darba laiks:
pirmdienās: 8.30 – 18.00
otrdienās – ceturtdienās: 8.30 – 17.00
piektdienās: 8.30 – 16.00

Administrācijas pieņemšanas laiks
(iepriekš piesakoties):
pirmdienās: 16.00 – 18.00