Sazināties, izmantojot Latvija.lv:
E-adrese E-adrese

Informācija par rīcību iespējamo interešu konfliktu gadījumos:

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts: bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā vai tā padotības iestādēs.