JuglaJuglas apkaime atrodas Rīgas austrumu daļā, kuru apdzīvojuši lībieši un tās nosaukums ir viens no retajiem lībiešu vārdiem, kas saglabājies Rīgas vietvārdos. Ķīšu un Juglas ezers, kā arī slīkšņainās zemienes starp tiem vēsturiski Rīgai bija dabas radīta aizsardzības līnija pret ārējiem ienaidniekiem. Tāpēc apkārtne tika uzskatīta par Rīgas pilsētas vārtiem.

18. un 19.gs. Ķīšezera apkārtne bija populāra atpūtas vieta. Sākot ar 19.gs. Juglā strauji attīstījās rūpniecība.
20.gs. 50.gados Juglā sākās individuālo ēku celtniecība, bet 60. gados starp Juglas ezeru un Biķernieku mežu tika uzsākta celtniecība vienam no pirmajiem Rīgas lielpaneļu dzīvojamiem masīviem ar trim mikrorajoniem un sabiedrisko ēku kompleksiem.
2008.gadā ar Juglas pārvada izbūvi tiek atslogota Brīvības iela no Rīgā ienākošā transporta plūsmas un arī šodien Jugla veic sava veida pilsētas vārtu funkciju.

Informācijas avotu saraksts:
Rīgas pilsētas novadpētniecība
Rīga latviešu daiļliteratūrā


Juglas ezers

Juglas_ezersEzers atrodas Rīgas austrumu daļā, robežojas ar Juglas dzīvojamo rajonu, Berģiem un Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Ezera vidējais dziļums ir 1,7 metri. Ezerā sastopama liela zivju sugu dažādība.
Juglas ezerā ietek Lielā un Mazā Jugla, Piķurga un Strazdupīte. Juglas ezera krastā vietām ir gan augstāki smilšu uzkalni, gan stāvas nogāzes. Ezera dienvidu galā atrodas ozoliem apaugusī Sudrabsaliņa, kur pēc leģendas savu salaupīto bagātību noracis Ivans Bargais.

Informācijas avotu saraksts:
Rīgas pilsētas novadpētniecība


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Brīvības gatve 333

Sporta_akad1921.gada 6.septembrī Ministru Kabinets pieņēma lēmumu dibināt Latvijas Fiziskās izglītības institūtu. Studentus izglītojošā darbība toreiz tika sākta Valdemāra ielā 1.
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vēsturē ir bijuši vairāki posmi:

  • Latvijas Fiziskās izglītības institūts (1921-1925);
  • Latvijas Tautas universitātes Fiziskās audzināšanas institūts (1926-1940);
  • Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts (1946-1991);
  • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (kopš 1991.gada 5.novembra).

Šīs augstskolas galvenais uzdevums – sagatavot kvalificētus fiziskās audzināšanas speciālistus un trenerus.

Informācijas avotu saraksts:
Rīgas pilsētas novadpētniecība
www.lspa.eu


Strazdumuiža

Juglas iela 14

Pirmo reizi muiža minēta 1528.gadā. Ainavu parks ap muižu bija ļoti populāra rīdzinieku atpūtas vieta. 19.gs. muižā tika nodibināta skola neredzīgajiem. Arī šodien Strazdumuižas teritorijā atrodas neredzīgo internātskola un Redzes invalīdu sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs. Vēsturiskajā 18.gs. vidū celtajā muižas ēkā atrodas Latvijas Neredzīgo bibliotēka.
Vietā, kur bijušajā Rīgas Igauņu pamatskolā 1919.gada 3.jūlijā tika parakstīts Strazdumuižas pamiers, atrodas laukakmens ar piemiņas plāksni.

Informācijas avotu saraksts:
Rīgas pilsētas novadpētniecība


Šmerlis

SmerlisŠmerlis ir viens no visskaistākajiem Rīgas mežiem Rīgā starp Mežciemu, Teiku, Juglu un Biķernieku mežu. Šis nelielais meža masīvs atšķiras no citiem Rīgas mežiem ar to, ka te saglabājušās ap 200 gadu vecas priežu audzes un novērojama vislielākā bioloģiskā daudzveidība, Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi, dažādu sugu augi, gleznaini ezeri, kā arī apkārtnes vēstures objekti.
Šmerlī atrodas Rīgas kinostudija, Rīgas Sanatorijas internātpamatskola un Jaunie ebreju kapi.

Informācijas avotu saraksts:
Rīgas pilsētas novadpētniecība