VecmilgravisVecmīlgrāvis atrodas Rīgas pilsētas ziemeļu daļā, Daugavas labajā krastā. Savu nosaukumu Mīlgrāvis ieguvis, pateicoties ūdensdzirnavām, ko ierīkojuši cisterciešu Sv.Nikolaja klosterbrāļi uz 13.gs. izraktā kanāla, kas savieno Ķīšezeru ar Daugavu. Intensīvāk Vecmīlgrāvja teritoriju sāk apdzīvot tikai 19.gs. otrajā pusē.

Nozīmīgākā personība Vecmīlgrāvja vēsturē ir uzņēmējs un mākslas mecenāts Augusts Dombrovskis (1845-1927), kurš lielu daļu savu līdzekļu ieguldīja sabiedrības labklājības celšanā – tika izveidots kokzāģētavas uzņēmums, nodibinātas vairākas biedrības, teātra studija, iedibināta Bērnu svētku tradīcija, uzcelti vairāki nozīmīgi nami: kultūras pils “Ziemeļblāzma”, Burtnieku nams, Zaļā skola u.c.
1922.gadā Vecmīlgrāvi iekļāva Rīgas pilsētas teritorijā, bet saikne ar pilsētu Vecmīlgrāvim uzlabojās pēc 1934.gada, kad tika uzbūvēts tilts pār Mīlgrāvi. 1970.gadu vidū sāka būvēt daudzstāvu dzīvojamo māju masīvus. Vecmīlgrāvī atrodas Rīgas zvejas osta, naftas produktu termināls un kuģu remonta rūpnīca.

Informācijas avotu saraksts:
Rīgas pilsētas novadpētniecība
Rīga latviešu daiļliteratūrā
Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss (1886.-1927.) (PDF)


Kultūras pils “Ziemeļblāzma”

Ziemeļblāzmas iela 36

Ziemelblazmas_pilsPēc kokrūpnieka un mecenāta A.Dombrovska iniciatīvas tika uzcelts Mīlgrāvja Atturības biedrības “Ziemeļblāzma” nams, kura atklāšana notika 1904.gada 15.augustā. Tā kā 1906.gadā šo namu iznīcināja ugunsgrēks, tad A.Dombrovskis nolēma celt jaunu biedrības namu, lai iedzīvotāji nezaudētu kultūras dzīves un izglītošanās iespējas. Jaunā nama plānojumā A.Dombrovskis realizēja daudzas savas idejas, kā arhitektu pieaicinot G.Šķilteru. Kultūras pils “Ziemeļblāzma” atklāšana notika 1913.gada 1.septembrī. Tā kļuva par daudzveidīgu kultūras norišu, svētku un pasākumu norises vietu un vienu no ievērojamākajiem kultūras un izglītības centriem.
Sagaidot pils 100.gadadienu, tika rekonstruēta gan kultūras pils ēka, gan parks, gan tajā esošie objekti kā vienots komplekss, saglabājot to vēsturisko vērtību. Majestātiskā kultūras pils “Ziemeļblāzma” ir nozīmīgs pilsētas un valsts mēroga kultūras un prezentācijas centrs, kā arī tūrisma objekts.

Informācijas avotu saraksts:
Rīgas pilsētas novadpētniecība