100 grāmatas bērniem : izstādes katalogs / Rīgas Centrālā bibliotēka ; grāmatu atlase: Dzidra Šmita, Ingūna Stranga ; teksts: Ingūna Stranga, Evita Hofmane ; bibliogr. sast. Zinta Geršmane ; red. Agra Turlaja ; māksl. Laima Brauna. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2018. – 113 lpp. : faksimili, portr., il. – (Latvija 100). – Izdevumā ietvertas ziņas par grāmatu autoriem. – ISBN 9789934871412.

100 grāmatas bērniem (lasīt PDF)

Izdevums ir sagatavots kā katalogs Latvijas valsts simtgadei veltītajai ceļojošajai latviešu autoru bērnu grāmatu izstādei projektā „100 grāmatas bērniem”. Izstādē var apskatīt katrā no Latvijas simtgades gadiem izdotās bērnu grāmatas.

Katalogā iekļauti īsi apraksti par autoriem un fotomateriāli.

Izstādē/katalogā iekļauto grāmatu saraksts

Savas bērnības grāmatas izstādē var redzēt vairāku paaudžu cilvēki. Tās ir grāmatas, kas pieaugušajiem raisīs personiskas izjūtas un atmiņas par savu bērnību. Savukārt bērni līdzās pašu lasītajām grāmatām ieraudzīs tās, kas tapušas gadu desmitiem pirms viņu dzimšanas, grāmatas, ko lasījuši tēti, vectētiņi un vecvectētiņi.

Izstādē redzami gan latviešu literatūras klasiķu – Raiņa, Aspazijas, Kārļa Skalbes Annas Brigaderes u.c., gan padomju laika klasiķu – Annas Sakses, Zentas Ērgles, Žaņa Grīvas u.c., gan mūsdienu autoru – Ineses Zanderes, Valda Rūmnieka, Jura Zvirgzdiņa, Māras Cielēnas un citu darbi.

Projektu finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde, un tas tiek realizēts Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu un projektu apakšprogrammas 2017.- 2021. gadam ietvaros.