Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu : Rīga latviešu daiļliteratūrā : bibliogrāfiskais rādītājs / Rīgas Centrālā bibliotēka ; [redkol. Dzidra Šmita, Doloresa Veilande ; sast. Rasma Bāliņa, Sandra Kokina, Tatjana Korobicina … [u.c.] ; papild. sagat. Velga Bāliņa, Ivita Duļbinska, Zinta Geršmane … [u.c.] ; red. Zinta Geršmane, Ineta Kaļķe, Daiga Bērziņa ; Tomāša Ržehāka un Zanes Šmitas fotogr.]. – 2.papild. izd. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2007. – 439, [1] lpp. : il. – ISBN 9789984950457

tavos_pulkstenos_2Rīgas Centrālā bibliotēka publicējusi Rīgai veltītā bibliogrāfiskā rādītāja “Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu” 2. izdevumu. Pirmais izdevums iznāca 2000. gadā un atspoguļoja latviešu daiļliteratūrā Rīgai veltītos tekstus no 1868. līdz 1998. gadam. Otrajā izdevumā iekļautie apraksti ietver daiļliteratūras izdevumus no 1999. līdz 2005. gadam.

Rādītāja struktūra veidota tā, lai cilvēkam, kurš to lieto, būtu viegli atrast precīzas ziņas par to, kurās latviešu literāro daiļdarbu lappusēs varam lasīt par Rīgas vēsturi, dažādām pilsētas kultūras, mākslas un sporta iestādēm un aktivitātēm dažādos laikposmos, Rīgas vēsturiskajiem rajoniem (Āgenskalnu, Čiekurkalnu, Torņakalnu u.c.), tiltiem, salām, parkiem, dārziem, pieminekļiem, kapsētām, tirgiem, transportu, sadzīvi un daudz ko citu.

Bibliogrāfiskā rādītāja veidotāji – Rīgas Centrālās bibliotēkas speciālisti – veikuši nopietnu darbu, atlasot un aprakstot dažādu žanru daiļliteratūras tekstus, kuros stāstīts par Rīgu. Aprakstu avoti ir gan grāmatas, gan krājumos ietverti dzejoļi un stāsti, gan daiļliteratūras darbu fragmenti, pie kam rādītājā atspoguļoti visi viena daiļdarba izdevumi vai viena dzejoļa vai stāsta publikācijas dažādos krājumos. Bibliogrāfiskais rādītājs ietver arī latviešu autoru darbu tulkojumus angļu, vācu un krievu valodā. Aprakstus daudzviet papildina īsas anotācijas. Bibliogrāfiskais rādītājs ir ilustrēts.

Izdevumu bagātina plaši priekšmetu un personu palīgrādītāji, kas ļauj viegli orientēties apjomīgajā materiālu klāstā.

Ir izstrādāta rādītāja “Tavos pulksteņos zvanu, Tavos akmeņos skanu” digitālā versija jeb elektroniskā datubāze ar nosaukumu “Rīga latviešu daiļliteratūrā”.