BisumuizaBišumuiža ir vēsturiska Rīgas pilsētas apkaime Daugavas kreisajā krastā, kas Rīgas teritorijā tika iekļauta 1828.gadā. Bišumuiža sākusi veidoties ap 1773.gadā celto muižu.
19.gs. sākumā Bišumuižas teritorijā darbojās viena no pirmajām cukurfabrikām Rīgā, šeit atradās arī lenšu fabrika un eļlas fabrika, kas vēlāk pārtapa par papīrfabriku. 20.gs. sākumā Bišumuižā darbojās sērkociņu fabrika “Vulkāns”. No 1963.gada apkaimē lielākais uzņēmums ir Rīgas Piena kombināts.
Bišumuižas ēkas ansamblis ar parku ir saglabājies līdz mūsdienām un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Bišumuižu ar Daugavas labo krastu savieno Dienvidu tilts, kas atklāts 2008.gadā.

Informācijas avotu saraksts:
Rīgas pilsētas novadpētniecība
Bišumuižas vēsture