Mūsu dzimta dzīvo Čiekurkalna 5. šķērslīnijā jau turpat veselu gadsimtu. Sākoties karam par neatkarīgu Latvijas valsti, kā pavisam jauns puisis armijā tika iesaukts Jūlijs Gailītis. Karam noslēdzoties, viņam kā neatkarības kara dalībniekam tika piešķirta zeme Dobelē.  Jūlijs, būdams vidzemnieks, nevēlējās palikt Dobeles pusē, tādēļ zemi pārdeva un sākumā par iegūto naudu iegādājās auto, kas tajā laikā bija liels retums. Vēlāk auto tomēr tika pārdots, un par iegūto naudu tika  iegādāta zeme Čiekurkalnā. Radi vēl esot teikuši: “Nu Gailītis galīgi jocīgs –  tādā nomalē kā Čiekurkalns zemi nopircis!”  Te, nodibinot ģimeni, kopā ar savu sievu Mariju Gailīti (dz. Neiblats) tika uzsākta savas mājas celtniecība. 1927. gadā piedzima vienīgā meita Elvīra. Elvīra  atceras, ka, ceļot tolaik mazo ģimenes māju, kokmateriālus jeb tā sauktās “lielās plankas” veda mežinieki ar zirgiem. Vēl ģimenei bijušas kazas, kuras bija jāgana laukā, kas atradās apmēram tur, kur tagad atrodas Valsts Ieņēmuma Dienesta ēka. Mazajai Elvīrai kazu ganīšana gan neesot patikusi. Paaugusies Elvīra sāka apmeklēt skolu – tikko jaunuzcelto Čiekurkalna 10. pamatskolu (tagad Čiekurkalna pamatskola Čiekurkalna 1. līnijā). Tā toreiz bija jauna, skaista, moderna skola, ko bija atklājis pats tā laika valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Tāpat Elvīra atceras, ka bērnībā “uz Rīgu”  (tā čiekurkalnieši saka vēl šodien) kursēja mazs, zils autobuss. Atceras arī jaunuzcelto pirti, kur katru sestdienu gāja mazgāties, jo mājās jau tādas ērtības kā silts ūdens tolaik nebija pieejamas. Arī radio mājās tolaik bija liels retums, bet Jūlijs Gailītis gan tādu radio ar mazu čerkstošu kristāliņu un mazu taurīti, esot  iegādājies.  Tika apmeklēta arī Čiekurkalna baznīca.

Elvīra Stikāne (dz. Gailīte) pabeidza Lauksaimniecības akadēmiju un ilgus gadus strādāja saimniecībā “Rīga” (tā atradās tur, kur tagad atrodas “Ezerparka nami”) par agronomi. Vienu savu mūža laika posmu Elvīra strādāja Čiekurkalna bibliotēkā, bērnu nodaļā. Daudzi Čiekurkalna bērni uzauguši, lasot viņas ieteiktās grāmatas. 1960. gadā Elvīra  apprecējās ar Albertu Stikānu, un 1962. gadā piedzima meita Ilze. Šajā posmā Jūlija Čiekurkalnā uzceltajā mājā  dzīvojuši pat 10 cilvēki. Mājvietu šeit atrada, piemēram, Smildzeru ģimene, kura bija atgriezusies no izsūtījuma Sibīrijā, un ģimenei bija grūti atrast sev mājvietu. Ilze uzauga kopā ar Smildzeru ģimenes bērniem, un draudzība, kas izveidojās ģimeņu starpā, ir stipra vēl joprojām.

Kā savdabīgu, tikai Čiekurkalnam raksturīgu iezīmi varētu pieminēt to, ka 20 gadu garumā ceļš uz mācību iestādēm bija jāveic, katru dienu lienot zem stāvošiem vilcienu sastāviem, lai nokļūtu līdz skolai (to pieredzēja gan Elvīras meita Ilze, gan Ilzes bērni – mācoties netālu esošajā Rīgas 45. vidusskolā).

 Kā daudziem īpašumu saimniekiem padomju laikā, 80. gadu beigās, tika piedzīvots laiks, kad tika atņemta zeme, izcirstas ziedošas ābeles, iznīcināti iekoptie dārzi, jo uz ģimenei  piederošās zemes bija plānots uzcelt tipiskas padomju laiku celtnes – daudzstāvu dzīvojamās mājas. Šo procesu apturēja Latvijas neatkarības atjaunošana, zeme tika atgūta, lai arī process nebija  vienkāršs.

1987. gadā Elvīras un Alberta meita (un Jūlija mazmeita) Ilze apprecējās ar Uldi Roli. Un te nu sākas Roļu ģimenes stāsts. Uldis, būdams fiziķis, inženieris un ar darba pieredzi RAF, pārmaiņu gados – 1992. gadā nolēma dibināt jaunu uzņēmumu automašīnu servisa un apkalpes jomā ar uzvārdu uzņēmuma nosaukumā – “Rolis”. Ilze, kādu laiku pastrādājusi “Latvenergo”, arī pievienojās jaundibinātajam uzņēmumam. Tā kā Uldim bija padziļinātas zināšanas autoelektronikas jomā, SIA “Rolis” pamatdarbība tika nodefinēta kā autoelektronika un autodiagnostika. Šīs pamatdarbības ir aktuālas vēl šodien. Sākotnēji uzņēmums tika izveidots un darbojās mazā garāžā blakus dzimtas mājai. Pamazām attīstoties, tika apzinātas blakus esošās ēkas un iegādāta ēka blakus zemes gabalā, kas bija pamesta un izdemolēta. Atjaunošanas darbi nevienā brīdī nav apstājušies – sākumā izbūvējot, sakopjot un atjaunojot, tad jau 2006. gadā veicot ēkas kapitālo rekonstrukciju un izveidojot Autodiagnostikas Centru atbilstoši Bosch Car servisa pasaules standartiem.

Arī gadsimta sākumā uzceltā ģimenes māja ir pamazām atjaunota, ņemot vērā gan vēstures liecības, gan integrējot modernās tehnoloģijas. Atjaunojot ēku, tik atrastas arī interesantas vēstures liecības.

Kā interesantu faktu jāpiezīmē, ka Čiekurkalna dzimtas mājā un autoservisā “Rolis” ir uzņemta Jāņa Streiča filma “Naktssargs un veļasmazgātāja”.                                                                                          

Ilzei (dz.Stikāne) un Uldim ir meita Elīza (dz.Role) un dēls Krišjānis Rolis. Abi saka, ka viņi jau tikpat kā piedzimuši autoservisā. Krišjānis savu dzīvi ir saistījis ar auto, jau bērnībā darbodamies ar radiovadāmiem automodeļiem un kļūdams šajā sfērā par Latvijas čempionu. Tagad Krišjānis ir autoinženieris un Chiptuninga speciālsts, aktīvi darbojoties arī SIA “Rolis”.

Meita Elīza savukārt darbojas finanšu jomā, būdama  arī viena no Latvijas Republikas zvērinātajiem revidentiem.

Tā nu te – Čiekurkalnā jau esam 4. paaudzēs: Gailīši – Stikāni – Roļi. Turpinājums noteikti sekos!