19. gadsimta beigās Vidzemē izplatījās ziņas par darba iespējām Rīgā, un daudzi zemnieki devās uz Rīgu jaunas dzīves uzsākšanai. 1896. gadā no Vidzemes guberņas Matīšiem Rīgā ieradās 2 brāļu ģimenes un apmetās uz dzīvi Šreienbušā. Tajā gadā tika uzbūvēts arī viens no lielākajiem apkaimes īres namiem ar 36 dzīvokļiem. Nama adrese no 1902. gada bija Bērzmuižas ielā, vēlāk, no 1938. gada, Augstrozes ielā 17. Trīsstāvu koka māja bija ar malkas apkuri, ūdeni, labierīcībām kāpņu telpā, un ēkas 1. stāvā ar ieeju no Meinharda ielas (no 1937. gada Gaujas iela) bija krogs.

1895. – 1896. gadā Šreienbušā un tuvumā tiek uzceltas rūpnīcas “Fēnikss” un “Džutas manufaktūra”, kur darbu atrod jaunie pilsētnieki.

Roberts  ar sievu Kristīni  un Tenis ar Matildi apmetas jaunuzceltajā mājā. Roberts uzsāk strādāt “Fēniksā”, Kristīne “Džutas manufaktūrā”. Matilde kopj piemājas saimniecību: tur govi, audzē trušus, vistas.  Dzimst bērni: Alfrēds, Vallija, Hilda. Katrai ģimenei ir iespējas iekopt mazdārziņus blakus zemesgabalā.

Ģimenē svin bērnu iesvētības, mazbērnu kristības. Šos notikumus iemūžinājis fotogrāfs no Čiekurkalna 2. līnijas 43, J. Dumbris.

 Dēls Alfrēds Rullis  uzsāk strādāt pie Kārļa Zāles akmeņkaļu darbnīcās un piedalās gan Brāļu kapu ansambļa, gan Brīvības pieminekļa tapšanā. Ulmaņa valdīšanas laikā Alfrēds studē arhitektūru, strādā Būvvaldē, kur turpina darbu līdz 1944. gadam. Pa gadiem iekrātā rocība ļauj iegādāties īpašumu Teikā. Dzīves augšupeju pārtrauc Otrais pasaules karš.

Pēc Otrā pasaules kara seko represijas, mantas konfiskācija, Alfrēda izsūtīšana uz Sibīriju. Izsūtījuma laikā Alfrēds darbojas celtniecības brigādēs Urālos, ir piedalījies vairāku sabiedrisko un dzīvojamo ēku būvniecībā. Kristīne un Roberts Ruļļi turpina dzīvot Augstrozes ielā. 1953. gadā pēc atgriešanās no izsūtījuma arī Alfrēds atgriežas Augstrozes ielas dzīvoklī.

Atgriežoties no izsūtījuma, vairs nav iespēju strādāt profesijā, jo padomju vara to neatļauj. 60. gados Alfrēds izveido ģimeni, piedzimst dēls. Mūža nogalē visi spēki un zināšanas tiek veltītas dēla audzināšanai un izglītībai. Dzīvoklis Augstrozes ielas 17. namā paliek nākamajām paaudzēm.

  1. gadā māja Augstrozes ielā 17 tiek nojaukta sakarā ar G. Zemgala ielas pārvada būvniecību. Alfrēda dēls izdara visu, lai pēc kāda laika atgrieztos Čiekurkalnā. Čiekurkalnā tagad dzīvo jau piektā dzimtas paaudze…