Publiskās bibliotēkas pakalpojumus Rīgā piedāvā Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB), tās 26 filiālbibliotēkas un trīs ārējie apkalpošanas punkti. RCB ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas atrodas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā. Šeit bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas, mūzikas ierakstus, filmas un citus materiālus, lasīt laikrakstus, žurnālus un uzziņu izdevumus, izmantot bibliotekāra konsultācijas, kā arī lietot datorus ar interneta pieslēgumu (arī bezvadu internetu līdzpaņemtajiem portatīvajiem datoriem) un pieeju dažādām datubāzēm.

Bibliotēka ir arī demokrātiska un draudzīga vide saskarsmei ar citiem cilvēkiem.

Bez tam RCB un virknē filiālbibliotēku iespējams apskatīt mākslas izstādes un piedalīties dažādos interesantos pasākumos pieaugušajiem un bērniem. Tās ir tikšanās ar populāriem cilvēkiem, radošās darbnīcas, interešu grupu nodarbības u.c. Informāciju par pasākumiem, kuros var piedalīties ikviens, regulāri var lasīt RCB mājaslapā.