Publiskās bibliotēkas pakalpojumus ikvienam interesentam Rīgā piedāvā Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB), 26 filiālbibliotēkas un specializētā bibliotēka, kā arī darbojas trīs ārējie apkalpošanas punkti.

RCB ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas darbojas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā.

Reģistrēti lietotāji bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas, mūzikas ierakstus, filmas un citus materiālus, lasīt laikrakstus, žurnālus un uzziņu izdevumus, saņemt bibliotekāra konsultācijas, kā arī lietot datorus ar interneta pieslēgumu (arī bezvadu internetu) un pieeju dažādām datubāzēm.

Bibliotēka ir demokrātiska un draudzīga vide saskarsmei ar citiem cilvēkiem.

Bez tam RCB un virknē filiālbibliotēku iespējams apskatīt mākslas izstādes un piedalīties dažādos pasākumos pieaugušajiem un bērniem. Tās ir tikšanās ar populāriem cilvēkiem, radošās darbnīcas, interešu grupu nodarbības u.c. Informāciju par pasākumiem, kuros var piedalīties ikviens, regulāri var lasīt RCB tīmekļvietnē.