Helmars Rudzītis un izdevniecības “Grāmatu Draugs” darbība trimdā : bibliogrāfiskais rādītājs / [sast. Zinta Geršmane ; red. Daiga Bērziņa ; vāka foto Bruno Rozītis ; Rīgas Centrālā bibliotēka]. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2014 (Eveko). – 62 lpp.

helmars_rudzitis_gramatu_draugsRādītājā apkopoti gan izdevniecības “Grāmatu Draugs” izdevumi, gan raksti par Helmaru Rudzīti un viņa izdevējdarbību.

Bibliogrāfisko rādītāju sastādīja RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste Zinta Geršmane, bet tā izdošanu atbalstīja Amerikas latviešu laikraksts “Laiks”, Jalna Rudzīte Salnīte un Andris Salnītis, Dace Rudzīte un Ligita Kovtuna (apgāds SIA VESTA-LK).

1926. gadā dibinātais “Grāmatu Draugs” Latvijas grāmatniecībā piedzīvojis visgarāko mūžu. Pirmās Latvijas Republikas laikā “Grāmatu Draugs” pilnībā izmainīja grāmatu tirgu, pateicoties izdevējdarbībā izmantotajai reklāmai un abonēšanas sistēmai. Apgāds praktizēja lielas tirāžas un grāmatas pārdeva tikai par 1 latu. Grāmatu atpazīstamību tirgū veicināja arī Sigismunda Vidberga veidotā apgāda zīme.

No 1946. līdz 1992. gadam “Grāmatu Draugs” darbību turpināja trimdā, jo Helmars Rudzītis izceļoja uz Vāciju un pēc tam pārcēlās uz dzīvi ASV. “Savienotajās Valstīs H.Rudzīša apgāds un tā izdotais laikraksts “Laiks” izveidojās par vienu no lielākajiem kultūras un informācijas centriem ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešiem,” raksta grāmatniecības vēsturnieks Konstantīns Karulis.