Rīgas Centrālā bibliotēka un tās filiālbibliotēkas = Riga Central Library and its branch libraries = Рижская Центральная библиотека и ее филиалы / [redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Gida Zepkāne ; sastādītāja Evita Hofmane ; redaktore Agra Turlaja ; mākslinieks Armanda Paegle]. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2020. – 70 lpp. : krāsainas ilustrācijas. – Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. – ISBN 9789934871467.

Rīgas Centrālā bibliotēka un tās filiālbibliotēkas (lasīt PDF)

2020. gadā tika izdots informatīvais izdevums “Rīgas Centrālā bibliotēka un tās filiālbibliotēkas”. Izdevumā rodama gan informācija par bibliotēku, gan bibliotekāru pārdomas par bibliotēkas misiju mūsdienu sabiedrībā.

Prospekta teksts lasāms latviešu, angļu un krievu valodās. Izdevums ir bagātīgi ilustrēts.