Rīgas tautas bibliotēkas : īsas uzziņas / Rīgas Centrālā bibliotēka ; sast. A.Cakule ; redkol.: D.Ģeibaka, I.Rudene ; māksl. M.Frolovs ; A.Beikas iev. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2001. – 121 lpp. : fotoil. – Ievads latv. un angļu val. – ISBN 9984-95040-9.

rigas_tautas_bibliotekas2001. gada pavasarī iznāca ceļvedis, kas ir pirmais mēģinājums sniegt informatīvo un vizuālo materiālu par Rīgas Centrālo bibliotēku un tās filiālbibliotēkām.

Izdevuma priekšvārdā “Rīgas tautas bibliotēkas vakar un šodien” RCB direktors Aivars Beika (1938 – 2002) sniedz īsu ieskatu RCB vēsturē, raksturo mūsdienu bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, to izmantošanas iespējas un izmantošanas statistiku, RCB automatizācijas attīstību.

Grāmatā sniegta informācija par Rīgas Centrālās bibliotēkas nodaļām, katrai no Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkām atvēlēts lapas atvērums, sniedzot īsu ieskatu bibliotēkas vēsturē un raksturojot tās darbību un sniegtos pakalpojumus šodien.

Izdevumu bagātina fotogrāfijas. To papildina Rīgas publisko bibliotēku adrešu saraksts, kāds tas bija 2001. gadā.