Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu : Rīga daiļliteratūrā : bibliogrāfiskais rādītājs / Rīgas Centrālā bibliotēka ; sast. D.Veilande, A.Kušķe, L.Rumba u.c. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2000. – 320 lpp. – Priekšv., saturs latviešu, angļu, vācu, krievu val. – ISBN 9984-19-180-x.

tavos_pulkstenos_12000. gadā pirmo reizi savas pastāvēšanas vēsturē Rīgas Centrālā bibliotēka izdeva bibliogrāfisko rādītāju, kas tapis trīs gadu garumā kā velte galvaspilsētas astoņsimtgadei un Rīgas Centrālās bibliotēkas 95 gadu jubilejai, ko bibliotēka atzīmēja 2001. gadā.

Bibliogrāfiskajā rādītājā ietverta daiļliteratūra no Rīgas Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku krājumiem, kā arī tajā iekļauti materiāli, ko autorkolektīvs apzinājis Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, J.Misiņa bibliotēkā un Latvijas Universitātes bibliotēkā.

Tematiskā rādītāja pamatfunkcija ir palīdzēt novadpētniecības darbā Rīgas publiskajām bibliotēkām. To var lietot arī citi interesenti: kultūras darbinieki, skolotāji, skolēni un visi, kam tuva Rīga un tās vēsture.

Rādītāja hronoloģiskais aptvērums ir no latviešu literatūras pirmsākumiem līdz 1998. gadam. Pavisam tajā ir 2247 bibliogrāfiskie ieraksti, no kuriem senākais datēts ar 1868. gadu. Bibliogrāfijai pievienoti personu un priekšmetu alfabētiskais rādītājs.

“Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu” ir pirmais šāda veida darbs, ko veica Rīgas Centrālās bibliotēkas kolektīvs.

2005. gadā Rīgas Centrālā bibliotēka strādāja pie Rīgas Domes Kultūras pārvaldes atbalstītā projekta “Bibliogrāfiskā rādītāja “Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu” digitalizācija”, kas paredzēja datubāzes izveidi, izmantojot jau apkopotos bibliogrāfiskos ierakstus, kā arī rādītāja papildināšanu ar jaunāko literatūru. Datubāze ir pieejama RCB mājaslapā.

Lietotāju ērtībām izstrādāta arī tematiska datubāze par Rīgu latviešu daiļliteratūrā.

2007. gadā iznāca bibliogrāfiskā rādītāja otrais, papildinātais izdevums.