Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2004 / [sast. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Aldis Aleks ; redkol.: Audrona Glosiene, Ādolfs Knolls, Daiga Mihailova… [u.c.] ; Rīgas Centrālā bibliotēka. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2005. – 260, [1] lpp. : foto. – Kopsav. angļu val. – ISBN 9984-9504-2-5.

Saturs

2004. gada gadagrāmatā saglabātas iepriekšējā gada tradīcijas, taču ieviestas arī dažas novitātes, tādējādi izdevums ir kļuvis apjomīgāks, saturā dziļāks un bagātāks. Gadagrāmatu ievada Rīgas Domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēdētāja Daiņa Īvāna ievadvārdi un Rīgas Domes Kultūras pārvaldes priekšnieces Diānas Čivles uzruna.

Gadagrāmatas sākumā atrodama tāda noderīga informācija kā Rīgas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku adreses, e-pasta adreses un tālruņu numuri, kā arī galvenie statistikas rādītāji.

Gadagrāmatas pirmā sadaļa “Rīgas bibliotēkas un bibliotekāri” veltīta aizvadītā gada notikumiem Rīgas publiskajās bibliotēkās. Te apkopoti dažādi pētījumi, no dažādiem skatupunktiem analizētas aizvadītā gada akcijas un projekti, atspoguļota interesantākā un jaunākā bibliotēku darba pieredze, skartas tādas nozīmīgas tēmas kā, piemēram, Rīgas bibliotekāra tēls modernā vidē, bibliotēkas darba nozīme visdažādākajās sabiedrības integrācijas sfērās u.c.

Sadaļa “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” atspoguļo vienu no mūsu prioritātēm – tālākizglītību. Bibliotekāri dalās Latvijas un ārzemju konferencēs, semināros, lekcijās, praktiskās nodarbībās gūtajās zināšanās un iespaidos. Sadaļā publicētas arī vairāku ievērojamu Latvijas un ārzemju bibliotēku speciālistu lekcijas, kuras mums bija iespēja noklausīties RCB tālākizglītības kursos.

Novitāte gadagrāmatā ir sadaļa “Mēs kolēģiem – kolēģi mums”. Šeit publicēti mūsu sistēmas bibliotekāru iespaidi par Latvijas bibliotēkām un Latvijas bibliotēku darbinieku iespaidi par redzēto Rīgas publiskajās bibliotēkas.

Sadaļā “Rīgas bibliotekāri ārzemēs” tradicionāli apkopota interesantākā ārzemju komandējumu un mācību braucienu pieredze.

Sadaļā “Sarunas un stāsti gada garumā” publicētas sarunas ar deviņiem RCB darbiniekiem, cilvēkiem, kuriem 2004. gads ir bijis kaut kādā ziņā nozīmīgs. Te lasām gan interviju ar Rīgas Centrālās bibliotēkas direktori Dzidru Šmitu, kurai aizvadītājā gadā piešķirta Kultūras ministrijas prēmija par sasniegumiem bibliotēku nozarē, gan kamerstilā ieturētas intervijas par to, “kā ir un kā ir bijis”, par mūsu pašu dzīvi, kuru dzīvojam, un mūsu pašu cilvēkiem.

Sadaļas “Bibliotekāri un lasītāji par literatūru un bibliotēku” autori raksta par grāmatām, bibliotēkām un bibliotekāriem, bet sadaļā “Gadās arī tā” lasāmi stāstiņi par jocīgiem gadījumiem, kurioziem pieprasījumiem un dīvainām situācijām bibliotēku ikdienā.

“Svarīgāko notikumu hronika” apkopo 2004. gada nozīmīgākos notikumus hronoloģiskā secībā. Gadagrāmatu noslēdz bibliogrāfija.

Grāmatas publikāciju satura kvalitāti arī šogad nodrošina starptautiska redkolēģija. Izdevums galvenokārt adresēts RCB un filiālbibliotēku darbiniekiem, bet ceram, ka mūsu publikācijas ieinteresēs arī Latvijas bibliotekāro sabiedrību un tos cilvēkus, kuri savu profesionālo identitāti domā saistīt ar informācijas speciālista (bibliotekāra) darbu.