Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2013 / [redkol.: Ādolfs Knolls, Krista Talvi, Dzidra Šmita … [u.c.] ; sast., priekšv. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Daiga Brinkmane ; iev. Dzidra Šmita. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2014] (Veiters korporācija). – 207 lpp. : fotogr., tab. – ISBN 9789934821851. – ISSN 1691-1377.

Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2013 (lasīt PDF)

Gadagrāmatas jaunajā sadaļā “Tādi mēs esam – dažādi, bet vienoti” apkopotas RCB, tās filiālbibliotēku un struktūrvienību darbinieku emocionālas un vietumis subjektīvas pārdomas par savu ikdienas darbu, savu bibliotēku vēsturi, darbību un misiju.

Savukārt jaunā sadaļa “Aktuālie bibliotēku attīstības virzieni pasaulē” sniedz ieskatu bibliotēku darbības izmaiņās un virzības tendencēs jaunāko tehnoloģiju attīstības kontekstā.

Tradicionālā sadaļa “Pasaules un Latvijas apritē” atspoguļo 2013. gada komandējumos un mācību braucienos gūtās atziņas.

Sadaļā “Pētījumi un atklājumi” ievietoti divi atšķirīgi, bet ļoti nozīmīgi darbi. Liels ieguldījums RCB vēstures izpētē ir Janas Dreimanes pētījums par Rīgas publiskajām bibliotēkām vācu okupācijas gados. Velgas Bāliņas raksts “Vectēvs” ir ne vien emocionāls ieskats tuva cilvēka dzīvē, bet arī nopietns dzimtas vēstures izpētes paraugs.

Sadaļā “Atmiņu grāmatas lappuses” varam lasīt par pensionētās bibliotekāres Rasmas Bāliņas dienasgrāmatas fragmentus, kas saistīti ar Latvijas Tautas frontes izveidošanos pirms 25 gadiem, un RCB Bišumuižas filiālbibliotēkas darbinieku rakstu, kura pamatā ir Bišumuižas iedzīvotāju atmiņas par notikumiem tuvākā un tālākā apkaimes vēsturē.

Viena no interesantākajām gadagrāmatā tradicionāli ir Intas Sallinenes veidotā interviju sadaļa jeb astoņas sarunas ar bibliotēkas bijušajiem un pašreizējiem darbiniekiem. Devītajā intervijā ar pārdomām par bibliotēku būtību un darbības pamatjēgu dalās viens no Latvijas bibliotēku jomas vadošajiem speciālistiem Jānis Turlajs.

Gadagrāmatu tradicionāli noslēdz Zintas Geršmanes sastādītā RCB darbību atspoguļojošā bibliogrāfija un Aigas Balodes veidotā “Svarīgāko notikumu hronika”.

RCB vienpadsmitā gadagrāmata, tāpat kā iepriekšējās, ir bagātīgi ilustrēta.