Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2015 / [redkol.: Ādolfs Knolls, Krista Talvi, Dzidra Šmita … [u.c.] ; sast., interv. Inta Sallinene ; sast. Aiga Balode, Zinta Geršmane ; red. Agra Turlaja ; māksl. Daiga Brinkmane ; iev. Dzidra Šmita ; rakstu aut.: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Daiga Bērziņa … [u.c.] ; kopsav. angļu val. tulk. Kārlis Streips ; vāka foto Daina Ģeibaka. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2016]. – 159, [1] lpp. : fotogr., tab. – ISBN 9879934821882. – ISSN 1691-1377.

Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2015 (lasīt PDF)

„Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2015” ir jau trīspadsmitais ikgadējais bibliotēkas izdevums, kurā atskatāmies uz iepriekšējā gadā paveikto un salīdzinām ieceres ar piepildīto.

Tradicionālā gadagrāmatas sadaļa „Pasaules un Latvijas apritē” informē lasītājus gan par redzēto un dzirdēto globāla un vietēja mēroga profesionālos forumos, tādos kā IFLA ģenerālkonference, kura 2015. gadā noritēja Keiptaunā (Dienvidāfrika), un IFLA Metropoļu sekcijas konference, kura notika Cīrihē (Šveice), gan par starptautiskajā „Nordplus” projektā gūto pieredzi senioru aktivitāšu organizēšanā, gan par redzēto Cēsu, Kuldīgas un Pelču bibliotēkās. Bibliotēkas telpu renovācijas kontekstā īpaši interesanti ir salīdzināt kolēģu un pašu paveikto, jo 2015. gadā jaunās telpās tika atvērta RCB Daugavas filiālbibliotēka.

Viens no RCB gada notikumiem, kas atspoguļoti sadaļā „Pašu mājās”, bija Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansētais sabiedrības integrācijas projekts „Dialogs. Bilingvāls”. Projektā RCB un deviņu mūsu filiālbibliotēku darbinieki pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērniem rotaļu formā sniedza pirmo priekšstatu par to, kā sarunāties latviešu valodā, turklāt nodarbības, projektam beidzoties, saskaņā ar dalībnieku vēlēšanos vairākās bibliotēkās tika turpinātas. Sadaļā atainoti arī iespaidi par mūsu klasiķu Raiņa un Aspazijas jubilejas gada aktivitātēm, pasākumu un izstāžu darbu RCB otrā stāva telpās un pieredzi citās aktivitātēs – lasīšanas ciklā „Uzmanības lokā – autors”, stāstu bibliotēku pasākumos RCB Bišumuižas filiālbibliotēkā, filiālbibliotēkas „Zemgale” pieredzi darbā ar jauniešiem un citiem.

Populārajā sadaļā „Sarunas un stāsti” apkopotas intervijas ar RCB darbiniekiem. Intervijas sniedz iespēju ieinteresēti un iejūtīgi ieskatīties bibliotekāru ikdienas dzīvē darbā un mājās.

Jaunā sadaļa „Senos un ne tik senos laikos: bibliotekāru un lasītāju stāsti” veidota RCB 110. jubilejas priekšvakarā, un tajā ietvertas bibliotekāru un lasītāju atmiņas un iespaidi par nosacīti vēsturiskiem laikiem.

Savukārt jaunā sadaļa „No lasītāju pieprasījumiem un bibliotekāru pārskatiem” ar humora piesitienu apkopo āķīgākos pieprasījumus un mūsu pašu stila pērles.

Grāmatā publicēta RCB svarīgāko notikumu hronika, kā arī bibliogrāfija, kurā sakārtotas 2015. gada publikācijas par bibliotēku. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta.

“Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatas 2015” atvēršanas pasākuma 2016. gada 22.decembrī fotogalerija.