Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2019-2020 / [redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta [un vēl 2 redaktori] ; sastādīja un intervēja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane]. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2020?]. – 198 lpp. : fotogrāfijas, tabulas. – Bibliogrāfija: 196.-198. lpp. un atsevišķu rakstu beigās. – ISBN 9789934871474. – ISSN 1691-1377.

„Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2019-2020” ir jau septiņpadsmitā RCB gadagrāmata, kas šoreiz ir īpaša ar to, ka ietver pusotra gada pieredzi, un tajā lasāmi raksti arī par bibliotēkas darbu Covid-19 vīrusa pandēmijas laikā.

Bibliotēka atspoguļo visu, kas notiek sabiedrībā. Tieši tāpēc tradicionālo grāmatas sadaļu „Pašu mājās” papildina gan raksti un reportāžas, kas veltītas darbam aiz slēgtām durvīm ārkārtējos apstākļos, kad bibliotēkas pakalpojumi klātienē lasītājiem nebija pieejami (bija pieejami tikai attālinātie pakalpojumi), gan raksti par bibliotēkas darbu daļējas apkalpošanas laikā. Tā ir unikāla liecība par laiku, kas visā pasaulē aizsāk jaunu realitāti, kurā nekas vairs nav tā, kā līdz šim. „Bieži vien cilvēki iespējas novērtē vienīgi tad, kas tās tiek liegtas. Arī mums bija iespēja pārliecināties, cik ļoti bibliotēka lasītājiem ir vajadzīga, kā pietrūkst  mūsu rīkoto pasākumu un ikdienišķas socializēšanās bibliotēkas telpās, ” grāmatas ievadā raksta RCB direktore Dzidra Šmita.

Par tradicionālu kļuvusi sadaļa „Viedokļos ieklausoties”, kurā lasāmas bibliotēkai darbības ziņā tuvu cilvēku domas. Šoreiz tā ir izdevēja Ligita Kovtuna un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra vadītāja Evija Vjatere.

Sadaļā „Ārzemēs” lasāmi raksti par bibliotēku attīstības ceļiem Somijā un Baltkrievijā.

Lasītājus ieinteresēs sadaļa „Vēstures lappuses”, kas veltīta vairāku bibliotēku vēsturei un ieguldījumam, ko bibliotēkai šī vārda visplašākajā nozīmē devuši ievērojami bibliotekāri.

Iecienītajā interviju sadaļā lasāmas sarunas ar RCB darbiniekiem. Šoreiz tās ir arī sarunas ar literātiem, kas šodien strādā bibliotēkā.

Izdevumā ir humorpilna sadaļa „Pasmaidīsim” un nopietnās sadaļas „Svarīgāko notikumu hronika” un „Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku”.

Izdevums ir bagātīgi ilustrēts.