1970.–1979.gada svarīgākie notikumi:

1973. gads

  • Jaunuzceltajā Iļģuciema kultūras centrā „Ilga” atver Rīgas pilsētas 46. bibliotēku, vadītāja Irina Kereste.

1974. gads

  • Rīgas pilsētas 30. bibliotēka iegūst „Teicama darba bibliotēkas„ nosaukumu.

1976. gads

  • Uz Rīgas 8. bibliotēkas Bērnu nodaļas bāzes tiek dibināta 47. bērnu bibliotēka.
  • Rīgas pilsētas 9. bibliotēkā atklāj Mūzikas kabinetu.

1978. gads

  • Rīgas pilsētas 24. bibliotēkas filiāle atver grāmatu izsniegšanas punktu Rīgas piena kombinātā.

1979. gads

  • Notiek visu Rīgas pilsētas masu bibliotēku centralizācija, kuras rezultātā izveidojas vienota bibliotēku sistēma (RCBS) ar Centrālo bibliotēku un 47 filiālbibliotēkām.
  • Oktobra rajona bibliotēku sistēmas krātuve, ar nosaukumu FION (Fondu izmantošanas un organizācijas nodaļa), sāk apkalpot visas Rīgas centralizētās sistēmas bibliotēkas.
  • Darbu sāk bērnu FION.
  • Visas pilsētas bibliotēkas pievieno savus katalogus alfabētiskajam kopkatalogam.