2011.gada svarīgākie notikumi:

 • 14. janvārī Burtnieku ielā 37 svinīgi tika atklāta jaunā Biķernieku filiālbibliotēka. Biķernieku apkaimes iedzīvotāju apkalpošanu bibliotēka uzsāka 15. janvārī.
 • No 24. janvāra līdz 2. februārim Jaunciema filiālbibliotēkā tika veikta pirmā automatizētā informācijas resursu krājuma inventarizācija RCB, izmantojot informācijas sistēmu ALISE.
 • Janvārī aizsākās RCB līdzdarbība biedrības „Prison Fellowship Latvia” izstrādātajā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojektā „RCB ārējā apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā”.
 • 11. februārī pēc telpu renovācijas tika atvērta Jaunciema filiālbibliotēkas (Gaileņu ielā 5).
 • 21. martā RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Māra Grigorevska saņēma Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balvu „Baltais zvirbulis”. Balva tika piešķirta nominācijā „Rīgas pilsētas pašvaldības bibliotēkas darbinieks” par iniciatīvu jaunas darba formas – grāmatu maiņas punktu – ieviešanā RCB darbībā
 • 31. maijā Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka uzsāka darbu Baltāsbaznīcas ielā 52, kur tā darbosies Ziemeļblāzmas Kultūras pils remonta laikā.
 • Maijā un jūnijā projekta „RCB ārējā apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā” ietvaros notika četru Brasas cietuma ieslodzīto apmācības, kurās viņi 36 mācību stundu apjomā apguva bibliotekāru kvalifikācijas programmu.
 • No 25. jūlija sakarā ar pārvietošanu uz telpām Brīvības ielā 49/53 apmeklētājiem tika slēgta Svešvalodu filiālbibliotēka un Mūzikas un mākslas filiālbibliotēka „Tilts”. Svešvalodu un Mākslas un mūzikas filiālbibliotēkas netika likvidētas, bet gan pievienotas RCB, jo konceptuāli un funkcionāli tās aizvien ir bijušas RCB tematiskās nodaļas, kas piemērotu telpu trūkuma dēļ bija izvietotas dažādās pilsētas vietās.
 • 26. jūlijā Rīgas Domē apstiprināts RCB nolikums (lēmums Nr. 141).
 • No 15. augusta līdz gada beigām sakarā ar remontu un iekārtošanas darbiem apmeklētājiem uz laiku tika slēgta RCB Brīvības ielā 49/53. RCB reorganizācija tika uzsākta, pateicoties Rīgas Domes piešķirtajām ap 600 m2 lielajām papildu telpām ēkas otrajā stāvā, kas atvēlētas mākslas un mūzikas materiālu kolekcijai.
 • 20. oktobrī Mazajā ģildē notika RCB 105. jubilejai veltīta starptautiska konference. Tās pamattēma bija bibliotēkas attīstība un starptautiskā sadarbība. Konferencē uzrunu teica RD priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks un RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane. Pasākuma laikā tika prezentēts sadarbībā ar fotomākslinieku Valteru Poļakovu tapušais RCB fotoalbums „Viena diena bibliotēkas dzīvē”. Konferences dalībnieki varēja iepazīties arī ar fotoizstādi “Viena diena bibliotēkas dzīvē”.
 • 26. oktobrī Bišumuižas filiālbibliotēka atzīmēja 50. jubileju.
 • 29. novembrī notika Imantas filiālbibliotēkas (Slokas ielā 161) renovēto telpu atvēršanas pasākums.
 • 7. decembrī tika akreditētas četras RCB filiālbibliotēkas: „Rēzna”, Biķernieku, Jaunciema un Imantas filiālbibliotēka. Akreditācijas komisijas sastāvā bija Latgales Centrālās bibliotēkas direktore Jeļena Šapkova, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga un LR Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente Linda Langenfelde.