2019.gada svarīgākie notikumi:

 • 2019.gadā tika realizēta RD Informācijas tehnoloģiju centra projekta “RCB informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras integrēšana RD ITC infrastruktūrā” 1. kārta, kuras laikā notika RCB darbinieku datortīkla iekļaušana vienotā centralizētā pašvaldības tīklā, pāreja uz pašvaldības e-pastu sistēmu, kā arī tika nomainīti visi darbinieku datori.
 • 8.janvārī RCB Automatizācijas nodaļas nosaukums mainīts uz RCB Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļa.
 • No 9. janvāra Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem, tajā skaitā arī RCB lietotājiem, pieejams jauns pakalpojums – 3td e-GRĀMATU bibliotēka 3td.lv.
 • 14.februārī tika noslēgts sadarbības līgums par bibliotekāro pakalpojumu sniegšanu un RCB ārējā apkalpošanas punkta darbību Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietumā.
 • 5.aprīlī telpās Bauskas ielā 88, kurā darbojas Rīgas Jauno tehniķu centrs, tika atklāta RCB Bišumuižas filiālbibliotēka.
 • 9.aprīlī RD IKSD gada balvu „Baltais zvirbulis” saņēma projekta “Izstāde un katalogs “100 grāmatas bērniem”” radošā grupa – RCB direktore Dzidra Šmita, RCB Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p. i. Evita Hofmane, RCB Bibliotēku dienesta galvenās ekspertes bibliotēku jomā Zinta Geršmane, Agra Turlaja, Ingūna Stranga un Laima Brauna-Gelbe un RCB galvenā bibliotekāre Renāte Šidlovska.
 • 24.aprīlī RCB notika bibliogrāfiskā rādītāja “Romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts”” prezentācijas pasākums. Pasākumā piedalījās rakstnieki Andris Akmentiņš un Nora Ikstena, apgāda „Dienas Grāmata” galvenā redaktore Dace Sparāne–Freimane. Rādītājā sniegta informācija par rakstniekiem, kuri piedalījušies apgādā “Dienas Grāmata” izdotās, 20. gadsimtam veltītās daiļliteratūras sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izveidē, apkopota literatūru par viņu daiļradi, kā arī publikācijas par sērijā ietvertajiem romāniem.
 • 2.jūnijā Lucavsalā notika RCB Pludmales lasītavas ceturtās sezonas atklāšana. Pasākumā ar priekšnesumiem uzstājās VEF Kultūras pils bērnu vokālais ansamblis „Momo”. 2019. gadā katru trešdienu plkst.18.00 lasītavā tika plānots kāds kultūras pasākums – tikšanās ar autoriem, grāmatu atvēršanas svētki, prozas un dzejas lasījumi, kā arī muzikāli un teatrāli priekšnesumi.
 • Jūnijā RCB speciālisti, nodaļas un filiālbibliotēkas no RD Informācijas tehnoloģiju centra lietošanā saņēma 180 jaunus datorus bibliotēku personāla vajadzībām.
 • 20.septembrī Rīgas domes sēžu zālē notika RCB un Viļņas Centrālās bibliotēkas kopīgi organizēta konference “Baltu mantojums”, kas veltīta Baltu vienības dienai. Konferences laikā bija apskatāma daiļliteratūras izstāde, ko veidoja grāmatas no RCB un Viļņas Centrālās bibliotēkas krājumiem – latviešu daiļliteratūras tulkojumi lietuviešu valodā un lietuviešu daiļliteratūras tulkojumi latviešu valodā.
 • 1.oktobrī izveidota RCB Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļa.
 • 6.novembrī apstiprināts “Rīgas Centrālās bibliotēkas Arhīva reglaments”.
 • 19.decembrī notika izdevuma “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2018” atvēršana. Pasākumā skanēja mūziķes Agitas Kaužēnas dziedātās dziesmas.