Reģistrācijas numurs 90009233845
Brīvības iela 49/53, Rīga LV – 1010
Tālr.: 67037121, fakss: 67037131
E-pasts: rcb@rcb.lv
www.rcb.lv

Maksātājs:
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
K.Valdemāra iela 5, Rīga LV-1010
Reģ. Nr. 90000013606
PVN reģ. Nr. LV90000013606
Luminor Bank
bankas kods: NDEALV2X
bankas konts: LV87NDEA0021000016120