Vija Pļaviņa un Zenta Liepiņa. Atmiņas par Vecmīlgrāvi.

Viju Pļaviņu (1943) un Zentu Liepiņu (1941) RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā intervē Astra Veigure. Intervija notiek 2017. gada 29. jūnijā. Intervijas ilgums 00:35:11.

Vecmīlgrāvis – ceriņu pilsēta. Agrākā vienstāva apbūve, kas tika iznīcināta, ienākot cittautiešiem, savukārt vecmīlgrāviešus pārvietoja uz citām pilsētas nomalēm, piemēram, Iļģuciemu. Darbs Vecmīlgrāvja grāmatnīcā 23 gadu garumā (vecā grāmatnīca uz Dombrovska un Kuģubūves, tag. Martas Rinkas ielas stūra). Mācības Vecmīlgrāvja skolā (tagadējās mākslas skolas ēkā). Skolotājs Lembergs, kurš pēcstundniekiem spēlēja vijoli. Bērnu svētki Ziemeļblāzmas pils parkā. Bērnība Baltāsbaznīcas ielā, kur ceļā uz baznīcu varēja vērot gan iesvētību, gan bēru procesijas. Darbs rūpnīcas noliktavā. Ar bērniem kājām uz Vecāķiem. Zvejnieku svētkos pa ielām braukuši neptūni un nāras. Uz Vecmīlgrāvja ballēm dancotgribētāji braukuši un nākuši no visas apkārtnes. Pašu sazvejotās kūpinātās reņģes.


Vaira Griška. Dzīvesstāsts.

Vairu Grišku (1938) intervē Astra Veigure RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā. Intervijas ilgums 01:30:01. Intervija notiek 2017. gada 7. jūnijā.

Pārdomas par Vecmīlgrāvja padomju laika apbūvi. Mācības 30. vakarskolā. Dalība Mazās Ģildes pinēju studijā „Tīne”, kārklu klūdziņu noslēpumi, piedzīvojumi gadatirgos. Darba gaitas – Rīgas Radio rūpnīcas un mēbeļu fabrikas „Teika” sporta metodiķes amatā, sportistes gaitas biatlona trasēs, treniņnometnes un piedalīšanās sacensībās. Sagādnieces amats un tā noslēpumi padomju gados. Piedalīšanās 1991. gada barikādēs Dzirnavu ielā.


Karmena Ziemele

Karmenu Ziemeli (1947) intervē Zane Hazena RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā. Intervijas ilgums 40:38 min. Intervija notiek 2017. gada 1. jūnijā

Bērnība – 20. gadsimta 50. gadi Vecmīlgrāvī. Mangaļsala, darbība Ziemeļblāzmas kultūras nama radošajos un mākslinieciskajos kolektīvos – baleta studija, sieviešu koris „Ziemeļblāzma”. Augusta Dombrovska mantojums – Bērnu svētki.

(turpinājums)

Ziemeļblāzmas pils iekārtojums un plānojums 20. gadsimta 70. gados un šodien. Pārdomas par Rīgas pilsētas plānojumu un pilsētas zaļo zonu aiziešanu nebūtībā


Inta Biezā. Vecmīlgrāvis mūža garumā.

Intu Biezo (1949) intervē Astra Veigure. Intervija notiek 2017. gada 26. jūlijā RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā. Intervijas ilgums 00:45:01

Vecāku būvētā māja Vecmīlgrāvī ar smilšu kāpu vienā pusē. Naturālā saimniecība – dārzs, govs vistas. Siena sagatavošana – ar laivu no Daugavas salām. Ziemeļblāzmas pils parks. Pārdomas par Augusta Dombrovska ieguldījumu kultūrvēsturē – Ziemeļblāzmas pils, Zaļā skola, Burtnieku nams. Bērnu svētki, programmu un pasākumu organizācija. Atmodas sākums. Filmas „Sirdsdaugava” demonstrācija Rīgas 31. vidusskolas kinoteātrī „Vanadziņš”. Latvijas Kultūras fonda kopas „Ziemeļblāzma” dibināšana. Talka Vecmīlgrāvja kapos, pirmā latviešu iestudējuma autora Jāņa Peitāna pieminekļa atrašana un atjaunošana. Vecmīlgrāvja attīstības biedrības dibināšana.


Guntis Vāveris. Vēsturnieka bērnība Vecmīlgrāvī

Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieku Gunti Vāveri (1985) RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā intervē Astra Veigure un Zane Hazena. Intervija notiek 2017. gada 17. jūnijā. Intervijas ilgums 00:39:14

Pirmās atmiņas – zaļais saldējuma kiosks pie vecā universālveikala. Pagalmu stingrās imaginārās robežas, svešos pagalmos bērns jūtas tā, it kā darītu ko neatļautu. Mācības Rīgas 31. vidusskolā. Veikals ar spēļu automātu skolas teritorijā. Ziemeļblāzmas pils – izaicinājums uzkāpt vecajā tornī. Studijas Banku augstskolā, vēlāk vēstures studijas. Darbs arhīva fondu analītiskas nodaļā. Vectēva stāstījums, kā bolderājieši ar laivām braukuši uz Ziemeļblāzmas ballēm. Vectēva atmiņas par 1969. gada plūdiem, kad pa pagalmu braukts ar laivu.