www.riga.lv – Rīgas pašvaldības portāls
www.citariga.lv – pilsēta no cita skatupunkta
www.apkaimes.lv – informācija par Rīgu teritoriālā griezumā
www.kultura.riga.lv – kultūra Rīgā
www.liveriga.lv – par Rīgu, ko darīt Rīgā, pasākumi, restorāni – piedāvā Rīgas Tūrisma attīstības birojs
www.kokariga.lv – koka ēku renovācijas centrs “Koka Rīga”

Interaktīvs pastaigu maršruts “Hanzas liecības Rīgā”