Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata / [sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta … u.c. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2020?]. – 344 lpp. – ISBN 9789934871450.

Rīgas Centrālā bibliotēka izdevusi “Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmatu”, kurā apkopotas bibliotēkas darbinieku atmiņas par viņu darba gaitām Rīgas Centrālajā bibliotēkā.

Jebkuras profesijas profesionāļu atmiņas veido laikmeta liecības par savu profesiju. Šī grāmata sniedz ieskatu bibliotēku nozares vēsturē, tā ir liecība par bibliotēkas nozarē strādājošajiem profesionāļiem no 20.gadsimta sākuma līdz 21.gadsimta sākumam Rīgā, lielākajā publisko bibliotēku tīklā Latvijā.

Grāmatā apkopoti esošo un bijušo Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieku atmiņu stāsti par bibliotekāra profesijas izvēli, tajā pavadīto laiku, satiktajiem cilvēkiem, paveikto, sajusto un sasniegto. Līdzās stāstiem, publicētas arī fotogrāfijas un vērtīgākie dokumenti no bibliotēku novadpētniecības materiālu krājumiem.

Grāmatā atmiņas kārtotas hronoloģiski no senākā uz jaunāko laiku, par pirmo atskaites punktu ņemot to gadu, kas minēts kā vissenākais. Grāmatā atspoguļota bibliotēkas loma sabiedrībā pirms 50 gadiem un šobrīd, parādot to, kā laika gaitā mainījušies bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi un funkcijas.

“Bibliotekāru atmiņu grāmata” būs noderīgs un saistošs izdevums gan bibliotekāriem, gan arī ar bibliotēkas nozari nesaistītiem lasītājiem, kurus interesē biogrāfiskās studijas un vēsture. “Bibliotekāru atmiņu grāmata” ir kolektīvās atmiņas laikmeta liecība, ko varēsim atstāt nākotnes bibliotekāru paaudzēm.

Izdevums “Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata” tapis ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu.