Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata / [red. Agra Turlaja ; māksl. Aldis Aleks ; redkol.: I.Sallinene, Dz.Šmita, D.Veilande ; rec. B.Sporāne]. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2006 : Elpa-2. – 134, [1] lpp. : fotogr. – Bibliogr. rād.: 111.-[131].lpp. – Kopsav. krievu, angļu val. – ISBN 9984-9504-3-3.

rcb_simtgades_gramata2006. gada 20. aprīlī Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgadei veltītās starptautiskās zinātniskās konferences laikā tika prezentēta „Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata” – jubilejas izdevums, kurā Latvijas bibliotēku teorētiķi un praktiķi atskatās uz aizvadīto laiku, notikumiem, pārmaiņām un personībām, kas visus šos simts gadus veidojušas bibliotēkas vēsturi.

Grāmatas pirmās trīs sadaļas hronoloģiskā secībā atklāj RCB vēsturi no 1. publiskās bibliotēkas un lasītavas atvēršanas brīža tālaika notikumu kontekstā līdz mūsdienām. LU profesora Viestura Zandera raksts veltīts pilsētas publiskās bibliotēkas pirmsākumiem. „Bibliotēku Pasaules” redaktore, LNB Profesionālo publikāciju nodaļas vadītāja Jana Dreimane atspoguļo Rīgas masu bibliotēku darbību padomju gados. RCB Projektu nodaļas vadītāja Ilizana Rudene raksturo „attīstīta sociālisma” pēdējo desmitgadi un pārmaiņu perioda norises Rīgas Centrālajā bibliotēkā.

rcb_100_gramata_4vaksĪpašs raksts veltīts tām pilsētas publiskajām bibliotēkām, kurām dažādu iemeslu dēļ dažādos laikos nācies aiziet no vēstures skatuves. Šo bibliotēku ieguldījumu Rīgas publisko bibliotēku tīkla kopsakarībās analizē Ausma Vītola (RCB Bibliotēku dienests).

Intas Sallinenes (RCB Bibliotēku dienests) raksts veltīts visiem RCB direktoriem un viņu devumam bibliotēkas attīstībā. Rakstā „Pieci no simta” uz pieciem darba gadiem pie RCB vadības pults atskatās tagadējā bibliotēkas direktore Dzidra Šmita.

Darba tapšanas gaitā izmantotais vēstures avotu klāsts ir plašs un daudzveidīgs, un, veidojot grāmatu, autori ir apzinājuši Latvijas lielāko bibliotēku un arhīvu krājumus.

Grāmatā sniegts ieskats arī bibliotēkas šodienas aktualitātēs. 2005. gadā, gatavojoties akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusā, RCB darbinieki strādāja pie izvērsta bibliotēkas pašnovērtējuma. Šajā dokumentā vispusīgi atspoguļots RCB stāvoklis un daudzveidīgā darbība pēdējos piecos gados. Grāmatā ar nosaukumu „Uz otrās simtgades sliekšņa” tas iekļauts nedaudz saīsinātā veidā (sagatavojusi Daiga Bērziņa, RCB Bibliotēku dienests).

Nozīmīgākajiem simtgades notikumiem veltīta Intas Sallinenes sastādītā „Svarīgāko notikumu hronika”, kas veidota, izmantojot RCB un filiālbibliotēku darbinieku aprakstus par savu bibliotēku vēsturi.