Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2003 / [sast. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Aldis Aleks ; redkol.: Audrona Glosiene, Ādolfs Knolls, Daiga Mihailova… [u.c.] ; izmant. M.Frolova, Dz.Šmitas, Z.Šmitas… [u.c.] fotogr.] ; Rīgas Centrālā bibliotēka. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2004. – 191, [1] lpp. : foto. – Kopsav. angļu val. – ISBN 9984-95041-7.

Saturs

„Gadagrāmata 2003″ ir jauns Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) izdevums, kura mērķis ir atspoguļot bibliotēku dzīves svarīgākos notikumus gada garumā, lai bibliotēkās notikušais ieņemtu savu vietu bibliotēku vēsturē gan šodien, gan nākotnē. Iesākta 2003. gadā, gadagrāmata turpināsies – katram nākamajam gadam tiks veidots savs izdevums. Gadagrāmatas izdevumi turpinās un papildinās cits citu, ierakstot svarīgākos un interesantākos notikumus RCB un tās filiālbibliotēku vēsturē.

Gadagrāmata 2003. gadam sniedz vispusīgu ieskatu RCB un filiālbibliotēku dzīvē, atspoguļo šī gada notikumus dažādos aspektos.

Sadaļa “No pašmāju pieredzes” iepazīstina ar RCB svarīgākajiem notikumiem un gada garumā iegūtajām atziņām. Rīgas bibliotēkām 2003. gads ir bijis notikumiem un novitātēm bagāts, nozīmīgs tradīciju saglabāšanā un kopšanā. Interesanta un sadaļā plaši atspoguļota ir vairāku filiālbibliotēku pieredze šī gada garumā.

Sadaļa “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” atspoguļo vienu no RCB filiālbibliotēku prioritātēm – tālākizglītību. 2003. gadā bibliotēku darbiniekiem ir bijušas daudzveidīgas iespējas papildināt savas zināšanas gan pašu mājās, gan ārzemēs. Viņi ir piedalījušies konferencēs, semināros, lekcijās, praktiskajās nodarbībās. Bibliotekāri dalās iegūtajās zināšanās un iespaidos, te tiek publicētas arī dažas lekcijas, kuras RCB tālākizglītības kursos nolasījuši ārzemju kolēģi.

Sadaļā “Rīgas bibliotekāri ārzemēs” apkopota interesantākā pieredze, ko mūsu darbinieki ieguvuši ārzemju komandējumos un mācību braucienos.

Sadaļā “Sarunas gada garumā” publicētas sarunas ar RCB darbiniekiem. Tie ir cilvēki, kuriem 2003. gads ir bijis nozīmīgs – vairāku kolēģu darbs novērtēts ar Kultūras ministrijas vai Rīgas Domes Kultūras pārvaldes prēmijām, citam noslēgumam tuvojas mācības doktorantūrā, ir iegūtas jaunas, nozīmīgas zināšanas tālākizglītības semināros, apmeklētas ārzemju bibliotēkas un iegūta interesanta pieredze vai arī daudzajos bibliotēkā nostrādātajos gados uzkrāts bagāts pieredzes pūrs un atmiņas, kas ilustrē un atdzīvina bibliotēkas vēsturi, sniedz nekur citur neizlasāmu informāciju par bibliotēkām un bibliotekāriem, viņu ikdienu.

Gadagrāmatas sadaļas “Vārds mūsu lasītājiem” un “Arī bibliotēkā mēdz būt jautri” veidotas ar bibliotēku lasītāju atbalstu. Te atrodamas gan nopietnas pārdomas par bibliotēkām un grāmatām, gan bērnu sacerēti spoku stāsti un pasakas. Bibliotekāru un lasītāju saskarsmē nereti atgadās arī jautri un kuriozi brīži, kuros ir ļoti svarīgi nezaudēt humora izjūtu.

“Svarīgāko notikumu hronikā” hronoloģiskā secībā ir apkopoti nozīmīgākie notikumi bibliotēku darba gaitās 2003. gadā. Sadaļā “Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2003. gadā” atspoguļoti visi 2003. gadā publicētie raksti par mūsu bibliotēkām un bibliotekāriem, kā arī darbinieku publikācijas.

Gadagrāmatas publikāciju satura kvalitāti nodrošina starptautiska redkolēģija. Izdevums adresēts RCB darbiniekiem un Latvijas bibliotekārajām aprindām, kā arī visiem citiem interesentiem.