Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2005 / [sast. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Aldis Aleks ; redkol.: Audrona Glosiene, Ādolfs Knolls, Daiga Bērziņa… [u.c.]] ; Rīgas Centrālā bibliotēka. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2006. – 203, [1] lpp., il. : foto. – Kopsav. angļu val.

Saturs

“Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2005” ir jau trešā RCB gadagrāmata, ko izdod Rīgas publisko bibliotēku sistēma. Izdevums atspoguļo nozīmīgākās 2005. gada norises RCB un filiālbibliotēkās saistībā ar svarīgākajam notikumiem Latvijas un pasaules bibliotekārajā vidē.

Izdevuma pirmajā sadaļā “No pašmāju pieredzes” lasāma gan informācija par RCB 2004. gada sasniegumiem un 2005. gada uzdevumiem, gan pārskats par Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas Lielpilsētu bibliotēku sekcijas konferenci, kas 2005. gada septembrī notika Rīgā, gan raksts par saskarsmi ar sociālā riska bērniem, gan pārdomas par lietotāju piesaisti bibliotēka, gan ieskats bibliotēku darba telpu plānošanas jautājumos.

Tālākizglītība ir viens no RCB darbības prioritārajiem aspektiem. Sadaļa “Mūžu dzīvo, mūžu mācies” veltīta profesionālajai pieredzei visdažādākajās teorētiskajās un praktiskajās jomās. Šeit ievietotie raksti veltīti tādām tēmām kā bibliotēku darba stratēģiskā plānošana, mutvārdu vēstures avotu vākšana, bibliotēku ēkas un aprīkojums gadsimtu gaitā, mācību iestādes bibliotēkas vieta un loma sabiedrībā un citiem jautājumiem.

Sadaļa “Mēs kolēģiem, kolēģi mums” atspoguļo RCB un filiālbibliotēku darbinieku iespaidus par redzēto citās Latvijas bibliotēkās, bet sadaļā “Rīgas bibliotekāri ārzemēs” apkopota interesantākā pieredze, ko RCB darbinieki 2005. gadā guvuši gan IFLA 71. ģenerālkonferencē “Bibliotēkas – ceļojums uz atklājumu” Oslo (Norvēģija), gan ārzemju komandējumos un mācību braucienos Nīderlandē, Beļģijā un Krievijā.

“Sarunās gada garumā” ietvertas intervijas ar Latvijas bibliotekārajā sabiedrībā labi pazīstamiem RCB darbiniekiem.

Šogad pirmo reizi gadagrāmatā atrodama sadaļa “Bibliotekāri, kurus atceramies”. Šeit ievietotās publikācijas veltītas tiem Rīgas bibliotekāriem, kuru mūža ieguldījums Rīgas bibliotēku darbībā un savas nozares attīstībā ir īpaši izcils.

Sadaļā “Bibliotekāri un lasītāji par bibliotēkām” lasāmi bibliotēkzinātnes studentu un lasītāju spriedumi par bibliotēku un tās vietu sabiedrībā.

“Svarīgāko notikumu hronikā” hronoloģiskā secībā apkopots viss, kas 2005. gadā Rīgas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās bijis ievērības cienīgs. Gadagrāmatu tradicionāli noslēdz bibliogrāfija “Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2004. gadā”.

Izdevums adresēts ne tikai profesionāļiem, bet visiem, kas interesējas par Rīgas publisko bibliotēku darbību.