Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2011 / [redkol.: Ādolfs Knolls, Krista Talvi, Dzidra Šmita … [u.c.] ; sast. Inta Sallinene ; red. Agra Turlaja ; māksl. Aldis Aleks ; iev. Doloresa Veilande. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2012 (Madonas poligrāfists, SIA). – 223, [1] lpp. : fotogr., tab. – ISBN 9789934821837. – ISSN 1691-1377.

2011. gads bija bibliotēkas 105. jubilejas gads. Sadaļas “Pašu mājās” un “Bibliotekāri ārzemju un Latvijas ceļos” sniedz atskatu uz jubilejas gada nozīmīgāko profesionālo pieredzi pašmāju un pasaules kontekstā: turpinās pilsētas bibliotēku tīkla optimizācija, notiek līdzdalība projektā “Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā”, tiek organizēta radošo aktivitāšu programma bērniem “Ideju fabrika grāmatā” – šis ir tikai neliels ieskats 2011. gadā paveiktajā. Gadagrāmatā atspoguļotas arī pasaules bibliotekāru kongresā Puerto Riko un Metropoļu bibliotēku sekciju konferencē Kvīnsā, kā arī nekonferencē “Velobrauciens par bibliotēkām „Kopenhāgena-Berlīne” gūtās atziņas un pieredze, kas atvesta no Dānijas, Somijas un Zviedrijas.

Gadagrāmata piedāvā arī metodiskos ieteikumus bibliotekāro stundu un novadpētniecības darba entuziastiem, bet sadaļās “Bibliotēku vēsture” un “Atmiņu grāmatas lappuses” apkopotas aculiecinieku atmiņas, kas savulaik būs vērtīgs informācijas avots profesijas vēstures pētniekiem.

Tradicionāla ir kamerstilā ieturētā sadaļa “Sarunas un stāsti gada garumā”, kurā bibliotekāri stāsta par savu dzīvi un darbu.

Izdevumā ietverta “Rīgas Centrālās bibliotēkas 2011. gada svarīgāko notikumu hronika” un bibliogrāfiskais saraksts “Publikācijas par Rīgas Centrālo bibliotēku 2011. gadā”. Grāmatu noslēdz rakstu satura kopsavilkums angļu valodā.

Izdevums ir bagātīgi ilustrēts.