1905.–1919.gada svarīgākie notikumi:

1905. gads

  • Ar Rīgas pilsētas valdes lēmumu tiek izveidota komisija “Brīvas tautas bibliotēkas un lasītavas atvēršanai”. Finansiālais pamats bibliotēkas izveidei ir bijušā Rīgas rātskunga, Rīgas valdes locekļa Džona Milna ziedojums.

1906. gads

  • 10. oktobrī Rīgā, Akas ielā 6 apmeklētājiem durvis ver 1. publiskā lasītava un bibliotēka. Pirmais bibliotekārs (bibliotēkas pārzinis) ir Jānis Jaunzems (rakstnieks Apsīšu Jēkabs).

1907. gads

  • 15. maijā bibliotekāru Jāni Jaunzemi bibliotēkas pārziņa amatā nomaina Matīss Siliņš.

1909. gads

  • Atver Rīgas pilsētas 2. publisko bibliotēku, vadītājs Kārlis Košs.

1911. gads

  • Augusts Dombrovskis atver publisko bibliotēku Mīlgrāvja bezalkoholiskās biedrības “Ziemeļblāzma” telpās. Par bibliotekāru kļūst dzejnieks Leons Paegle.

1912. gads

  • Atver Rīgas pilsētas 3. publisko bibliotēku, vadītājs Arnolds Ziemelis.

1914. gads

  • Atver Rīgas pilsētas 4. publisko bibliotēku, vadītājs Roberts Buclers.