2000.–2005.gada svarīgākie notikumi:

2001. gads

 • Svinīgi atzīmē RCB pastāvēšanas 95. gadadienu.
 • Dzidra Šmita kļūst par RCB direktori.
 • Bibliotēku dienestā iekārto datorklasi ar deviņām darba vietām.

2002. gads

 • Uzsāk bibliotēku krājuma rekataloģizāciju.
 • RCB Aktīvajā depozitārijā uzsāk jaunas kolekcijas – latviešu filmu videoierakstu veidošanu.
 • Izveido Projektu vadības nodaļu.

2003. gads

 • 16. septembrī Rīgas Dome apstiprina Rīgas Centrālās bibliotēkas Nolikumu.
 • 18. decembrī notiek svinīga RCB atvēršana pēc telpu renovācijas.
 • Atklāj Čiekurkalna filiālbibliotēkas jaunās telpas.
 • Ziemeļvalstu literatūras filiālbibliotēka sāk lasītāju apkalpošanu Pils ielā 18, turpat kur atrodas Vecrīgas filiālbibliotēka.
 • Pēc rekonstrukcijas filiālbibliotēkā “Strazds” notiek atvērto durvju diena.
 • Atklāj filiālbibliotēkas “Zemgale” jaunās telpas.
 • Tiek sasaukta pirmā RCB jaunievēlētās Bibliotēku padomes sēde.
 • Rīgas Domes atzinības raksts tiek piešķirts RCB direktora vietniecei Doloresai Veilandei, RCB Pieaugušo nodaļas vadītājai Irisai Arājai un RCB Mākslas literatūras filiālbibliotēkas vadītājai Dacei Sikai.
 • RCB direktorei Dzidrai Šmitai piešķir LR Kultūras ministrijas prēmiju par mērķtiecīgu un radošu veikumu bibliotēku darba attīstībā un bibliotēku pakalpojumu pilnveidošanā.
 • Rīgas Kultūras pārvalde apstiprina jauno amatu sarakstu, kurā līdzšinējās piemaksas algas budžeta ietvaros ir iestrādātas algu likmēs. RCB un filiālbibliotēku darbinieku vidējā alga ir 170 Ls.
 • 23. aprīlī notiek pirmās “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatas 2002” atvēršanas svētki. Turpmāk RCB gadagrāmata tiks izdota ik gadu.
 • Septembrī darbu sāk Publicitātes nodaļa.

2005. gads

 • Pirmo reizi RCB pastāvēšanas vēsturē bibliotēkas darbinieki saņem no RCB budžeta apmaksātas veselības apdrošināšanas polises.
 • Rīgā notiek IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas gadskārtējā konference .
 • RCB saņem Viļņas Domes Kultūras un mākslas pārvaldes goda rakstu par veiksmīgu sadarbību ar Viļņas pilsētas bibliotēku.
 • Aprīlis Rīgā tiek izsludināts par “Laba servisa mēnesi” un 10 labāko galvaspilsētas organizāciju vidū ir RCB.
 • RCB piedāvā bezmaksas apmācību bibliotēkas apmeklētājiem vecumā no 50 gadiem un vairāk e-pasta, interneta un bibliotēkas elektroniskā kataloga lietošanā
 • 20. decembrī RCB tiek akreditēta kā Rīgas reģiona galvenā bibliotēka.