2006.–2009.gada svarīgākie notikumi:

2006. gads

 • RCB direktore Dzidra Šmita saņem Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu „Sadarbības partneris 2005″, Rīgas domes Kultūras departamenta gada balvu „Baltais zvirbulis”.
 • 27. janvārī notiek datubāzes „Rīga latviešu daiļliteratūrā” prezentācija.
 • Bibliotēku nedēļa tiek veltīta RCB simtgades jubilejai.
 • RCB Sarkankalna filiālbibliotēkā tiek atklāta Novadpētniecības lasītava.
 • Kongresu namā notiek RCB simtgadei veltīta Starptautiska zinātniska konference.
 • 20. aprīlī tiek prezentēta „Rīgas Centrālās bibliotēkas simtgades grāmata”. Tajā vispusīgi aplūkota bibliotēkas vēsture simts gadu garumā.
 • Par nozīmīgu ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī sakarā ar 100 gadu jubileju Rīgas Dome apbalvoja RCB ar Goda rakstu.
 • 10. maijā Graudu ielā 59 pagalmā tika iestādīts RCB simtgades ozols.
 • Tiek pabeigta RCB Ziemeļvalstu filiālbibliotēkas reorganizācija, pievienojot tās krājumu RCB Svešvalodu filiālbibliotēkas krājumam.
 • No 23.-26. oktobrim notiek 18 RCB filiālbibliotēku akreditācija.
 • 18. decembrī RCB direktore Dzidra Šmita apstiprināja RCB darba koplīgumu, kas stājas spēkā no 2007. gada 1. janvāra.
 • 19. decembrī durvis ver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas RCB grāmatu izsniegšanas punkts.
 • 22. decembrī RCB direktore Dzidra Šmita apstiprināja „RCB darba kārtības noteikumus” un „RCB darba samaksas sistēmas nolikumu”, kas stājas spēkā no 2007. gada 1. janvāra.
 • Sakarā ar Mangaļu filiālbibliotēkas iekonservēšanu tās grāmatu krājums tiek pārvietots uz Sarkankalna filiālbibliotēku.

2007. gads

 • 19. janvārī Rīgas domē tiek apstiprināts lēmums „Par Rīgas domes kultūras departamenta pakļautībā esošās RCB un tās filiālbibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
 • Rīgas domes Kultūras departamenta gada balvu „Baltais zvirbulis” saņem RCB Bibliotēku dienesta vadītāja Daiga Bērziņa un galvenā bibliotekāre Rasma Bāliņa.
 • Janvārī un februārī notiek RCB darbinieku darba attīstības pārrunas, kurās piedalās 248 darbinieki.
 • Latvijas Bibliotekāru biedrības balvu „Gada bibliotekārs 2006 Latvijas pilsētu bibliotēkās” saņem RCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Natālija Hološa.
 • 30. martā notiek RCB filiālbibliotēkas „Kurzeme” jauno telpu atklāšana Jūrmalas gatvē 78d Volvo sporta centrā.
 • 27. aprīlī notiek Rīgai veltītā bibliogrāfiskā rādītāja „Tavos pulksteņos zvanu, tavos akmeņos skanu” 2. izdevuma prezentācija.
 • Rīgas dome 29. maijā apstiprina RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepciju 2007.-2010. gadam.”
 • RCB direktora vietniecei bibliotekārajā darbā Doloresai Veilandei piešķir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas balvu par lielu ieguldījumu bibliotēku darba attīstības un starptautisko sadarbības sakaru veicināšanā.
 • 26. un 27. septembrī Rīgā notiek RCB, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas bibliotekāru biedrības 11. novadpētniecības konference “Vai Rīga jau gatava?”
 • 15. novembrī Bišumuižas filiālbibliotēka sagaida pirmos viesus jaunajās telpās Rīgas Piena kombināta ēkā Bauskas ielā 180.
 • Novembrī sākas Latvijas Valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā projekta „Trešais tēva dēls” īstenošana, kā arī tiek uzsāktas apmācības Rīgas Reģionālajā mācību centrā (RCB telpās Graudu ielā 59).

2008. gads

 • Juglas un Mežciema filiālbibliotēkas vadītāja Sandra Kokina saņem galveno balvu Rīgas Domes rīkotajā akcijā „Labā zvaigzne Rīgā 2007. gadā”.
 • Komplektēšanas un apstrādes nodaļas galvenā bibliotekāre Valentīne Kļebanoviča un Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Irisa Arāja saņem Rīgas Domes Kultūras departamenta gada balvu „Baltais zvirbulis”.
 • Janvārī atbilstoši RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepcijai tiek reorganizēta Zemitānu filiālbibliotēka, pievienojot to rekonstruētajai filiālbibliotēkai „Vidzeme”.
 • 7. marta pēcpusdienā RCB Pieaugušo literatūras nodaļā par godu Starptautiskajai Sieviešu dienai notiek svētku akcija „Tik dēļ jums, daiļās dāmas”, kuras laikā apmeklētājus apkalpoja tikai bibliotekāri-vīrieši.
 • Filiālbibliotēkas „Vidzeme” vadītāja Lolita Grahoļska saņem Latvijas Bibliotekāru biedrības balvu „Gada bibliotekārs”.
 • Daugavas filiālbibliotēkas galvenā bibliotekāre Maruta Svikle saņem balvu par veiksmīgu dalību interneta konkursā „Dodies uz savu bibliotēku un laimē datoru.”
 • 23. aprīlī tiek atklātas Grīziņkalna filiālbibliotēkas jaunās telpas Alauksta ielā 10.
 • RCB uzsāk jaunu pasākumu „Populārs cilvēks bibliotēkā”, kurā ik mēnesi kādā no RCB filiālbibliotēkām tiek rīkota tikšanās ar kādu no Rīgas pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem.
 • Atbilstoši RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepcijai tiek reorganizēta Grīvas filiālbibliotēka, pievienojot to kā Bērnu literatūras nodaļu rekonstruētajai Grīziņkalna filiālbibliotēkai un tādējādi izveidojot modernu ģimenes bibliotēku.
 • Visu aprīli RCB un filiālbibliotēkas saņem Latvijas valsts un Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros iegādāto datortehniku: 178 datorkomplektus, 42 krāsu multifunkcionālās iekārtas, 7 melnbaltās multifunkcionālās iekārtas un 84 datoru kameras.
 • 27. maijā pēc rekonstrukcijas tiek atklāta filiālbibliotēkas „Vidzeme„ ēka Brīvības gatvē 206.
 • 11. oktobrī filiālbibliotēkā „Vidzeme” viesojas filmēšanas grupa no ASV , kas uzņem dokumentālo filmu par publisko bibliotēku attīstības projektu „Trešais tēva dēls”.

2009. gads

 • 15. janvārī RCB Publicitātes nodaļas vadītāja Daina Ģeibaka saņem Rīgas domes Kultūras departamenta gada balvu 2008 „Baltais zvirbulis”.
 • No februāra RCB un filiālbibliotēkās var noskatīties pēdējo gadu labākās Latvijas filmas.
 • Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā tiek pasniegta ikgadējā Pateicības balva. 27. februārī to saņem RCB Grīziņkalna filiālbibliotēkas vadītāja Olga Sincova un RCB Annas filiālbibliotēkas vecākā bibliotekāre Lidija Sorokina.
 • 6. martā pēc telpu renovācijas durvis apmeklētājiem ver Rīgas Centrālās bibliotēkas Vecrīgas filiālbibliotēka Pils ielā 18.
 • Pēc reorganizācijas, kas īstenota saskaņā ar RCB un tās filiālbibliotēku optimizācijas koncepciju, apvienojot divu RCB filiālbibliotēku – Annas un „Rēznas”, krājumus, 11. maijā darbu atsāk RCB filiālbibliotēka „Rēzna” Lomonosova ielā 140.
 • 12. maijā Ģertrūdes ielā 36 pēc reorganizācijas darbu atsāk Mākslas un mūzikas filiālbibliotēka „Tilts”. Bibliotēka izveidota RCB un tās filiālbibliotēku optimizācijas koncepcijas ietvaros, apvienojot divas specializētās bibliotēkas – mūzikas filiālbibliotēku „Tilts” un Mākslas literatūras filiālbibliotēku.
 • 21. maijā Katoļu ielā 57 tiek atklāts Dienas aprūpes centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem rīdziniekiem. Dienas aprūpes Centrā durvis ver arī RCB izsniegšanas punkts.
 • 11. jūnijā RCB Mākslas un Mūzikas filiālbibliotēkas vadītāja Dace Sika tiek apbalvota ar Gada balvu bibliotēku, muzeju un amatiermākslas nozarē par aktīvu un radošu veikumu bibliotēku darba attīstībā un bibliotekāro pakalpojumu pilnveidošanā.
 • Jūlijā RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” tiek uzstādīta Latvijas Publiskajās bibliotēkās pirmā pašapkalpošanās iekārta.
 • Tiek piedāvāts jauns bezmaksas pakalpojums „Pirmā pastaiga pa Vecrīgu”, ko ciklā „Iepazīsti savu pilsētu” sagatavojuši Vecrīgas filiālbibliotēkas darbinieki.
 • 27. augustā notiek flashmob akcija „Ideju makšķerēšana lasot”.
 • Aizsākta rosīga Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un RCB sadarbība: informācijas jomā – portāls www.apkaimes.lv, kā arī RCB piedāvā publiskās saskarsmes telpu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta aktivitātēm.
 • 24. novembrī simto gadadienu atzīmēja RCB Šampētera filiālbibliotēka.
 • 16. decembrī RCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Natālija Hološa saņem Rīgas domes Kultūras departamenta gada balvu 2009 „Baltais Zvirbulis”.
 • Gada nogalē notiek strauja bibliotēku tīkla reorganizācija un optimizācija.