2010.gada svarīgākie notikumi:

 • No 13. janvāra RCB direktora pienākumus veica bijusī RCB direktora vietniece bibliotekārajā darbā Doloresa Veilande.
 • No 13. janvāra bijusī RCB direktore Dzidra Šmita veic Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšnieka-direktora vietnieka pienākumus.
 • 26. februārī RCB Daugavas filiālbibliotēkas vadītāja Anna Dunajevska un Ķengaraga filiālbibliotēkas vadītāja Inta Mežecka saņēma Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Pateicības balvu par sadarbības veicināšanu ar iedzīvotājiem un līdzdalību priekšpilsētas attīstības projektu popularizēšanā 2009. gadā.
 • No 2.-5. martam RCB piedalījās Latvijā pirmajā E-prasmju nedēļā, popularizējot bibliotēkās pieejamās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un apmācības iespējas, organizējot seminārus un kursus interneta resursu izmantošanā.
 • 9. martā Rīgas Domē tika apstiprināts RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas plāns 2010. gadam (lēmums Nr. 1098, apstiprināts saskaņā ar RCB un tās filiālbibliotēku tīkla optimizācijas koncepciju 2007. -2010. gadam).
 • 11. martā tika atklātas RCB ārējā apkalpošanas punkta „Saulaino dienu bibliotēka” Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā jaunās telpas.
 • Martā un aprīlī Rīgas Reģionālajā mācību centrā notika projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros organizētās apmācības RCB darbiniekiem “Mentoringa apmācība bibliotekāriem darbam ar bērniem”.
 • No 19.-24. aprīlim risinājās 15. gadskārtējās RCB Bibliotēku nedēļas pasākumi.
 • No 26. aprīļa interneta lietotājiem ir pieejama RCB mājas lapas www.rcb.lv jaunā versija.
 • 14. maijā bijušajā Kurzemes rajona izpilddirekcijas ēkā Dzirciema ielā 26 svinīgi tika atklāta RCB filiālbibliotēka „Pārdaugava”.
 • No 15. maija līdz 31. augustam notika RCB akcija „Uzmanību! Džeki lasa!”.
 • No 16. līdz 21. maijam RCB direktora p.i. Doloresa Veilande Zagrebā (Horvātija) piedalījās IFLA Metropoļu bibliotēku sekcijas gadskārtējā konferencē „Metropoļu bibliotēkas: nezūdošas vērtības un izcila kvalitāte”.
 • 26. maijā ar RCB arodkomitejas atbalstu notika RCB darbinieku mācību brauciens uz Ventspils Pārventas bibliotēku.
 • 8. jūlijā Rīgas Domes prezidija sēdē tika pieņemts lēmums par Doloresas Veilandes iecelšanu RCB direktora amatā.
 • 16. jūlijā RCB direktore Doloresa Veilande apstiprināja un 23. jūlijā Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldē tika saskaņots „Rīgas Centrālās bibliotēkas stratēģiskais plāns 2010.-2015.”.
 • No 10. līdz 15. augustam RCB direktora vietniece Andra Vīta Gēteborgā piedalījās IFLA 76. ģenerālkonferencē „Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana”.
 • 4. septembrī „Baltajā naktī” RCB tika atklāta Brēmenes un Rīgas sadraudzības 25 gadu jubilejai veltīta literatūras izstāde “Brēmene – attēli, vēsture un literatūra”.
 • 10. septembrī RCB un filiālbibliotēku darbinieki, kuriem 2010. gadā bija nozīmīgas darba vai dzīves jubilejas, devās ekskursijā uz Lapmežciema muzeju un Kupskalnu dabas parku.
 • No 10. septembra līdz 20. oktobrim Brēmenes pilsētas bibliotēkā bija apskatāma RCB sagatavotā izstāde „Rīga. Latviešu daiļliteratūra vācu valodā”.
 • 21. septembrī notika RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas, RCB Bišumužas filiālbibliotēkas un RCB filiālbibliotēkas „Pārdaugava” akreditācija.
 • 12. novembrī RCB Svešvalodu filiālbibliotēkā notika seminārs „Latvijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” darbība 2010., 2011. gadā”. Šajā projektā aktīvi līdzdarbojās RCB Bišumuižas un RCB Svešvalodu filiālbibliotēkas.
 • 24. novembrī RCB filiālbibliotēkā „Vidzeme” notika v/a „Kultūras informācijas sistēmas” un publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” rīkotā preses konference par kompānijas ‘Microsoft Corp.” jauno programmatūru dāvinājumu Latvijas publiskajām bibliotēkām 17,7 miljonu ASV dolāru vērtībā.
 • 6. un 7. decembrī Rīgas un Sanktpēterburgas sadraudzības programmas ietvaros RCB un tās filiālbibliotēkas apmeklēja Sanktpēterburgas M.Ļermantova Centralizētās bibliotēku sistēmas delegācija un rakstnieks Andrejs Kivinovs.
 • 9. decembrī notika Rīgas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas akreditācija.
 • 17. decembrī tika prezentēta „Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2009″.
 • 22. decembrī RCB saņēma bibliotēkas akreditācijas apliecību Nr.14A un atzinumu par atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam.
 • Decembrī notika Vecrīgas filiālbibliotēkas reorganizācija.