2012.gada svarīgākie notikumi:

 • 6. janvārī RCB direktore Doloresa Veilande saņēma Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības balvu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība apbalvoja labākos sadarbības partnerus – darba devējus, kas 2011. gadā visveiksmīgāk sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu.
 • 15. februārī pēc reorganizācijas svinīgi tika atklāta RCB Brīvības ielā 49/53. Agrāko divu stāvu vietā bibliotēka tagad izvietota trīs stāvos (2., 6. un 7.).
 • 29. februārī RCB direktore Doloresa Veilande saņēma Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta gada balvu „Baltais zvirbulis”. Nominācijā „Rīgas pilsētas pašvaldības bibliotēkas darbinieks”balva piešķirta par RCB tīkla optimizāciju un kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu attīstību mūsdienīgas publiskās bibliotēkas statusam atbilstošā funkcionālā vidē.
 • 27. martā pēc mēbeļu nomaiņas un telpu labiekārtošanas darbu atsāka Torņakalna filiālbibliotēka.
 • 4. aprīlī notika četru RCB filiālbibliotēku („Strazds”, Daugavas, Grīziņkalna un Čiekurkalna filiālbibliotēkas) akreditācijas pārbaude. Akreditācijas komisijas sastāvā bija Latgales Centrālās bibliotēkas direktore Jeļena Šapkova, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga un LR Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa. Pārbaude bija veiksmīga – tika saņemti pozitīvi atzinumi par bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem, un visām filiālbibliotēkām piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
 • 24. maijā pēc labiekārtošanas darbiem un aprīkojuma nomaiņas darbu atsāka Šampētera filiālbibliotēka.
 • 29. jūnijā RCB ārējās apkalpošanas punktā Brasas cietuma bibliotēkā notika biedrības „Prison Fellowship Latvia” izstrādātā Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds” apakšprojekta „Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkta izveide Brasas cietumā” noslēguma sanāksme. RCB direktore Doloresa Veilande iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar RCB ārējās apkalpošanas punkta izveides gaitu, RCB speciālistu ieguldījumu projekta īstenošanā, kā arī iepazīstināja ar Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) izstrādātajām „Vadlīnijām bibliotēku pakalpojumu sniegšanā ieslodzītajiem” – nozīmīgāko starptautisko dokumentu, kas nosaka cietumu bibliotēku izveides un attīstības pamatprincipus.
 • 6. septembrī filiālbibliotēkas „Rēzna” un RCB ārējās apkalpošanas punkta Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem vadītāja Natālija Petrāne tika atzīta par vienu no „Eiropas Gada cilvēkiem 2012” Latvijā. Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajā konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 2012” Natālija Petrāne ieguva konkursa komisijas atzinību par aizrautīgu un augsti profesionālu darbu, kā arī par pozitīvu un radošu attieksmi sociāli mazaizsargātu Rīgas iedzīvotāju izglītošanā un integrācijā sabiedrībā.
 • 2. oktobrī ar Rīgas Domes lēmumu Nr.5341 tika apstiprināti RCB lietošanas noteikumi.
 • 4. oktobrī notika četru RCB filiālbibliotēku („Zemgale”, Sarkandaugavas, Torņakalna un Šampētera filiālbibliotēkas) akreditācijas pārbaude. Akreditācijas komisijas sastāvā bija Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore Dzintra Justa, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga un LR Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente Vanda Bērziņa. Akreditācijas pārbaude bija veiksmīga – tika saņemti pozitīvi atzinumi ar slēdzienu par bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem, un visām filiālbibliotēkām piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
 • 24. oktobrī filiālbibliotēkā „Rēzna” notika Annas filiālbibliotēkas simtgadei veltīts atmiņu pasākums, kurā piedalījās bijušie bibliotēkas vadītāji un darbinieki.
 • 28. novembrī tika parakstīts RCB un Brasas cietuma sadarbības līgums, kurā cita starpā noteikts, ka ieslodzīto bibliotekāro apkalpošanu veiks ieslodzītais, bet metodisko vadību nodrošinās RCB. RCB regulāri nodos ieslodzīto lietošanā savā krājumā esošos informācijas nesējus, kā arī sava budžeta ietvaros atjaunos krājumu.