2014.gada svarīgākie notikumi:

 • 3. februārī tika apstiprināta „Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma attīstības un komplektēšanas koncepcija, 2014.–2018.”
 • 14. februārī pēc telpu renovācijas darbu atsāka filiālbibliotēka „Avots”.
 • No 18. februāra RCB sistēmā ieviesta vienotā lasītāja karte.
 • Februārī sākās RCB akcija pieaugušajiem lasītājiem „Bibliotēka Rīgai”, kas bija veltīta Rīgai kā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētai.  Katrs mēnesis akcijas laikā bija veltīts citam tematam: februāris – “Fakti. Notikumi”; marts – “Teātris un kino”; aprīlis – “Bibliotēkas vizītkarte”; maijs – “Rīdzinieki”; jūnijs – “Zaļā Rīga”; jūlijs – “Rīdzinieka brīvais laiks”; augusts – “Darbīgā Rīga”; septembris – “Literārā Rīga”; oktobris – “Pilsētas nami un ielas”; novembris – “Rīgas vēsture”; decembris – “Māksla. Mūzika”. Bibliotēkas piedāvāja apmeklētājiem dažādus pasākumus, fotoizstādes un bibliotēkas materiālu izstādes, kas iepazīstināja ar dažādām Rīgas vietām, objektiem, notikumiem un cilvēkiem.
 • 26. martā Ķengaraga filiālbibliotēka svinēja savu 20. jubileju. Bibliotēku sveica arī Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Aija Briede.
 • 1. aprīlī RCB viesojās Helsinku pilsētas bibliotēkas (Somija) eksdirektore Maija Berntsone (Maija Berndtson) un Jēvles (Gavle, Zviedrija) Kultūras pārvaldes priekšnieks Matss Ostroms (Mats Ostrom). Vizītes mērķis bija apkopot materiālus rakstam par abu 2014. gada kultūras galvaspilsētu – Ūmeo (Umeå) un Rīgas – bibliotēkām, tostarp arī par RCB statusu un aktivitātēm īpašajā kultūras gadā. Raksts tika publicēts Zviedrijas profesionālajā izdevumā „Biblioteksbladet”. Tā tulkojums angļu valodā publicēts arī izdevumā „Scandinavian Library Quarterly” (Nr.3, 2014).
 • 10. aprīlī par ieguldījumu RCB kā Eiropas līmeņa publiskās bibliotēkas tēla veidošanā Pieaugušo literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre Gunta Ozola saņēma Rīgas domes IKSD 2013. gada balvu „Baltais zvirbulis”.
 • No 22. līdz 26. aprīlim risinājās ikgadējā Bibliotēku nedēļa. Tās tēma – „Bibliotēkas vizītkarte”.
 • 25. aprīlī RCB telpās notika Rīgas domes IKSD izdevuma „Baltais zvirbulis. Gada balva kultūrā 2004–2014” atvēršanas svētki. Grāmata veltīta desmitgades labākajiem kultūras darbiniekiem, kuru vidū ir ne mazums bibliotekāru, Pasākumā piedalījās viena no grāmatas idejas autorēm, Rīgas domes IKSD Kultūras iestāžu un amatierkolektīvu nodaļas vadītāja Ilona Vanadziņa un izdevuma redaktore, LTV Dokumentālo raidījumu daļas redaktore Sarmīte Plūme.
 • 25. aprīlī tika prezentēts jauns RCB pakalpojums „Klusās klavieres” – instruments, kas darbojas arī bezskaņas režīmā.
 • No 14. līdz 20. jūnijam RCB ārējā apkalpošanas punkta „Saulaino dienu bibliotēka” vadītāja Ilze Marga piedalījās projekta “Brauciens par bibliotēkām – Baltijas zvaigzne” („Cycling for Libraries – Baltic Star”) velobraucienā no Preiļiem (Latvija) līdz Kauņai (Lietuva) un Lietuvas Bibliotēku asociācijas rīkotajā konferencē Kauņā. Ilze Marga bija arī pasākuma koordinatore Latvijā.
 • Jūlijā notika Japānas mākslinieku rīkots Papīra objektu festivāls. Par vienu no mākslas darbu objektiem bija izvēlēta arī filiālbibliotēka „Zvirbulis”.
 • No 28. augusta līdz 18. septembrim LNB Mezonīna vestibilā bija aplūkojama izstāde „Latvijas mazās Gaismas pilis”, kurā bija redzama arī RCB, filiālbibliotēka „Avots”, Imantas filiālbibliotēka un filiālbibliotēka „Vidzeme”. Izstādei ir veltīts katalogs, kurā līdzās fotogrāfijām ir arī stāsti par katru bibliotēku.
 • Oktobrī RCB saņēma Rīgas domes IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Pateicības rakstu par atsaucību, radošumu un ieguldījumu 15. jubilejas pasākumā „Nāc un piedalies!”, kas 6. septembrī notika Vērmanes dārzā.
 • 26. novembrī notika piecu RCB filiālbibliotēku – Bolderājas, Pļavnieku, „Kurzemes”, „Avota” un „Vidzemes” – akreditācija. Akreditācijas komisijas sastāvā bija Jēkabpils Galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša un Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece Dzintra Punga. Filiālbibliotēku „Avots” apmeklēja arī LR Kultūras ministrijas pārstāve Vanda Bērziņa. Akreditācijas bija veiksmīgas – saņemti slēdzieni par atbilstību akreditācijas nosacījumiem un vietējas nozīmes bibliotēkas statusa piešķiršanu.
 • 11. decembrī filiālbibliotēkā „Avots” sadarbībā ar Amerikas latviešu laikrakstu „Laiks” notika Helmara Rudzīša lasītavas atvēršana un RCB darbinieku sagatavotā bibliogrāfiskā rādītāja „Helmars Rudzītis un izdevniecības „Grāmatu draugs” darbība trimdā” prezentācija.