2018.gada svarīgākie notikumi:

 • Visu gadu RCB un filiālbibliotēkās notika Latvijas simtgades pasākumi.
 • No 23. janvāra līdz 15. februārim RCB mācību telpās Graudu ielā 59A notika astoņi informatīvie semināri Rīgas vispārējās izglītības iestāžu bibliotekāriem. Seminārā aplūkotie jautājumi: Rīgas skolu bibliotēku metodiskā pārraudzība, RCB sniegtie pakalpojumi un sadarbības iespējas, darbs ar skolas bibliotēkas krājumu, inventarizācijas veikšana skolas bibliotēkā, ar kuriem semināra dalībniekus iepazīstināja RCB direktore Dzidra Šmita, direktores vietniece Doloresa Veilande, Bibliotēku dienesta vadītāja Gida Zepkāne un galvenās ekspertes bibliotēku jomā Vineta Baško un Aiga Balode, Automatizācijas nodaļas galvenā speciāliste – datortīklu administratore Dace Vlasova. Seminārus apmeklēja 158 bibliotekāri no 114 skolām.
 • 6. februārī kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības izveidotās Latvijas simtgadei veltītās ceļojošās izstādes un kataloga „Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” atklāšana. Izstādē atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to bagāto vēsturi un dibināšanā iesaistītās personības. Viens no stāstiem veltīts arī RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkai un tās dibinātājam Augustam Dombrovskim. Izdots arī katalogs „Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”, kurā vienkopus redzami izstādē atspoguļotie stāsti. Izstādes atklāšanā piedalījās LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone, izstādes idejas autore, LNB Draugu telpas vadītāja Sandra Vīgante, izstādes kurators, tekstu autors Edžus Vējiņš, māksliniece Līga Delvere.
 • Februārī, martā un aprīlī, kā arī oktobrī un novembrī notika RCB nodaļu un filiālbibliotēku darbinieku novērtēšana. Novērtēšanu veica RCB komisija: komisijas priekšsēdētāja – direktore Dzidra Šmita, komisijas locekļi: direktora vietniece Doloresa Veilande, Bibliotēku dienesta vadītāja Gida Zepkāne, Personāla nodaļas vadītāja Sanita Lapiņa. Īpaša uzmanība bibliotekāro darbinieku novērtēšanā tika pievērsta elektronisko resursu izmantošanas prasmēm. Kopā novērtēšanā piedalījās 166 RCB darbinieki, gan bibliotekāri, gan tehniskais personāls.
 • No 7. marta filiālbibliotēkas „Strazds” vadītāja ir Jeļena Kuzņecova.
 • No marta līdz oktobrim tika īstenots RD IKSD Sabiedrības integrācijas programmā finansētais projekts “Es lasu” – kanisterapijas nodarbības bērniem ar runas, lasītprasmes problēmām. Projekta ietvaros sadarbībā ar Servisa suņu biedrību “Teodors” un „HP Canis Latvia” 13 filiālbibliotēkās notika 30 nodarbības, tās apmeklēja 328 bērni.
 • No marta līdz septembrim tika īstenots RD IKSD Sabiedrības integrācijas programmā finansētais brīvprātīgo darba projekts “Radošās darbnīcas bērniem”. Nodarbības vadīja 14 brīvprātīgie, kuri tika apzināti un sagatavoti projekta ietvaros. Vasaras brīvlaikā Bērnu literatūras nodaļā un piecās filiālbibliotēkās – Daugavas, Imantas, Sarkandaugavas, „Vidzeme” un „Zemgale” – notika 56 nodarbības, kurās piedalījās 670 interesenti.
 • 11.aprīlī RD IKSD gada balvu “Baltais zvirbulis” par nozīmīgu veikumu bibliogrāfiskā rādītāja „VEF Kultūras pils” izveidē saņēma RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā Zinta Geršmane. Balvas pasniegšana notika atjaunotajā VEF Kultūras pilī.
 • 11.aprīlī RCB notika Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Rīgas reģionālais fināls. Skaļās lasīšanas sacensības ir jauna LNB lasīšanas veicināšanas programma, kurā piedalās 11–12 gadus veci 5. un 6. klašu skolēni. Programmā piedalījās RCB Bērnu literatūras nodaļa, Sarkandaugavas filiālbibliotēka un filiālbibliotēka „Zemgale”, kuras jau 2017. gadā skolās un bibliotēkās rīkoja vietējos konkursus skaļajā lasīšanā.
 • No 16. aprīļa līdz 25. maijam, kā arī 10. septembrī un 12. oktobrī RCB darbinieki apguva Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkoto un SIA „Baltijas Datoru akadēmija” īstenoto mācību kursu digitālajiem aģentiem „Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”.
 • No 18. aprīļa līdz 30. oktobrim Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste bibliotēku jomā Zinta Geršmane vadīja praktisku nodarbību RCB darbiniekiem “Darbs ar datubāzēm RCB”. Kopumā notika 13 nodarbības, kurās piedalījās 118 darbinieki. Nodarbības beigās dalībnieki izpildīja pārbaudes testu.
 • 1.jūnijā Lucavsalas atpūtas zonā, piedaloties Rīgas pilsētas izpilddirektoram Jurim Radzevičam un RCB viesiem no Tallinas, Pērnavas, Helsinku, Viļņas un Kirovogradas pilsētas bibliotēkām, tika atklāta RCB pludmales lasītavas jaunā sezona. Koncertu sniedza bērnu vokālais ansamblis „Poppy”.
 • 1.jūnijā RCB tika atklāta starptautiskā piecu valstu bērnu zīmējumu izstāde „Es mīlu savu valsti”. Izstādē redzami Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Ukrainas jauno mākslinieku darbi. Izstādes atklāšanā piedalījās Viļņas Centrālās bibliotēkas (Lietuva) direktore Rima Gražiene, Pērnavas bibliotēkas (Igaunija) darbiniece Krista Visas, Helsinku pilsētas bibliotēkas (Somija) pārstāve Hanna Hopea, Kirovogradas Universālās zinātniskās bibliotēkas (Ukraina) darbiniece Jeļizaveta Ļitvinova, Tallinas Centrālās bibliotēkas speciāliste Maarja Pildre.
 • No 1.jūnija filiālbibliotēkas „Vidzeme” vadītāja ir Antra Spura.
 • No 12. augusta Pļavnieku filiālbibliotēkas vadītāja Līga Bergmane ir arī Grīziņkalna filiālbibliotēkas vadītāja.
 • 4.septembrī pēc izmaiņām bibliotēkas funkcionālajā plānojumā  un krājuma pārkārtošanas tika atvērta RCB filiālbibliotēka “Pūce”.
 • 8.septembrī pirmo reizi RCB grāmatu maiņas punkts tika rīkots Āgenskalna tirgū.
 • 1.oktobrī notika RCB Ķengaraga filiālbibliotēkas renovēto telpu atvēršanas pasākums. Pasākumā piedalījās RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, RD IKSD Kultūras pārvaldes priekšniece Baiba Šmite, RD izpilddirektors Juris Radzevičs, Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs u. c. viesi.
 • 9.oktobrī tika atkārtoti akreditētas trīspadsmit RCB filiālbibliotēkas: “Pūce”, “Strazds”, “Zemgale”, Čiekurkalna, Daugavas, Grīziņkalna, Iļģuciema, Juglas, Ķengaraga, Mežciema, Sarkandaugavas, Šampētera, Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka. Atbilstoši jaunajai kārtībai bibliotēkas tika akreditētas, balstoties uz iesniegtajām ziņām par bibliotēku un citiem pievienotajiem dokumentiem. Akreditācijas komisijas locekles – Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece Dzintra Punga un Latgales Centrālās bibliotēkas direktore Jeļena Šapkova – ar akreditējamo filiālbibliotēku vadītājām tikās RCB. Sarunā piedalījās arī LR Kultūras ministrijas pārstāve Vanda Bērziņa. Klātienē tika apmeklēta Ķengaraga filiālbibliotēka. Akreditācija bija veiksmīga, saņemti slēdzieni par atbilstību tās nosacījumiem un vietējas nozīmes bibliotēkas statusa piešķiršanu.
 • 11.oktobrī RCB tika atklāta projektā “100 grāmatas bērniem” veidotā, Latvijas valsts simtgadei veltītā bērnu grāmatu izstāde, kurā katru simtgades gadu pārstāv šajā gadā Latvijā izdota bērnu grāmata. Notika arī izstādes kataloga atklāšana. Katalogā iekļauti īsi apraksti par autoriem un fotomateriāli. Pasākumā ar grāmatu fragmentu lasījumiem un dziesmām piedalījās Latvijas Nacionālā teātra aktrise Indra Burkovska.
 • 25.oktobrī RCB notika Latvijas valsts simtgadei veltītā projekta  „Literārās pastaigas” ietvaros izstrādāto pastaigu maršrutu prezentācija. RCB un Grīziņkalna, Sarkandaugavas, Šampētera filiālbibliotēkas un filiālbibliotēkas “Pārdaugava” darbinieku sagatavotās ekskursijas veltītas latviešu autoru daiļradei.
 • 15.novembrī ar RD IKSD lēmumu likvidēta RCB filiālbibliotēka “Zvirbulis”, iepriekš iesniedzot jautājumu akceptēšanai un to saskaņojot Latvijas Bibliotēku padomē. Ēkas Lapu ielā 24, kurā atradās filiālbibliotēka “Zvirbulis”, tehniskais un funkcionālais stāvoklis nebija atbilstošs bibliotēkas vajadzībām un bibliotēku akreditācijai izvirzītajām prasībām.
 • No 30. novembra RCB projektu vadītāja ir Santa Rukmane (līdz tam Pieaugušo literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre).
 • 19.decembrī notika izdevuma “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2017” atvēršana. Pasākuma viesi bija saksofonists Valters Mucenieks un aktieris Gints Grāvelis.
 • No 30. decembra Daugavas filiālbibliotēkas vadītāja Anna Dunajevska ir arī Bišumuižas filiālbibliotēkas vadītāja.