Romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts” : bibliogrāfiskais rādītājs / Rīgas Centrālā bibliotēka ; [iev. Gundega Repše ; redkol.: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande ; sast., priekšv. Zinta Geršmane ; red. Agra Turlaja ; māksl. Laima Brauna-Gelbe]. – Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, 2019. – 86 lpp. : il. – ISBN 9789934871436.

Romānu sērija “Mēs. Latvija, XX gadsimts” (lasīt PDF)

Bibliogrāfiskajā rādītājā sniegta informācija par rakstniekiem, kuri piedalījušies apgādā “Dienas Grāmata” izdotās, 20.gadsimtam veltītās daiļliteratūras sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” izveidē, apkopota literatūra par viņu daiļradi, kā arī publikācijas par sērijā ietvertajiem romāniem.

Izdevumu ievada romāna sērijas idejas autores rakstnieces Gundegas Repšes ievadeseja.

Bibliogrāfiskā rādītāja struktūru veido 14 nodaļas. Pirmā nodaļa veltīta sērijai kopumā, pārējās – katram no 13 autoriem un viņu sarakstītajiem romāniem, kas kārtoti atbilstoši sērijas numerācijai. Sērijā piedalījušies šādi autori – Osvalds Zebris, Guntis Berelis, Pauls Bankovskis, Inga Gaile, Gundega Repše, Māris Bērziņš, Inga Ābele, Andris Akmentiņš, Nora Ikstena, Andra Manfelde, Kristīne Ulberga, Laima Kota un Arno Jundze. Autoriem veltītajās nodaļās ir vairākas apakšnodaļas: biogrāfiskas ziņas par rakstnieku, autora literārie darbi, literatūra par viņu un materiāli par sērijas romānu.

Bibliogrāfiskais rādītājs ir adresēts plašam interesentu lokam, noderīgu informāciju tajā atradīs gan bibliotekāri, gan skolotāji un skolēni.

Projektu finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde.